Sök
Förfrågan
Sök

Kan ni hjälpa oss med bygglovet för en hall?

Kan Borga hjälpa till med bygglovet och hålla i kontakten med kommunen?

Svar

I de allra flesta fallen krävs bygglov för en hallbyggnad och det vanligaste är att vi hjälper till med upprättande av bygglovshandlingar i form av fasad- och grundritningar. Dock är det du som är byggherre som är ansvarig för bygglovet och kontakterna med kommunen, och till din hjälp är det viktigt att du har utsett en kontrollansvarig som du litar på.

Den kontrollansvarige (KA:n) ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i Plan och Bygglagen (PBL) och hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket behövs för att du ska få ett startbesked. Vi skickar kontrollplaner som rör våra delar av entreprenaden till din KA, som också ska se till att kontrollplanen följs, vara med vid teknisk samråd med byggnadsnämnden, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

För att underlätta för våra kunder att förstå bygglovsprocessen, har vi gjort en film som visar hur det är att bygga en stålhall med Borga.

 

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...