Sök
Päring

Kvalitetspolicy enligt ISO 9001

På Borga har vi kvaliteten i fokus och vår kvalitetspolicy är sammanflätad med vår affärsmodell och våra värderingar. Genom att utveckla ett eget byggsystem och tillverka vitala komponenter själva har vi kontroll på hela leveranskedjan. Det lägger grunden för en beständig kvalitet och ett attraktivt kunderbjudande.

Våra värderingar ger förutsättningar för en kultur med fokus på ständiga förbättringar och med målet att leverera bekymmersfria byggnationer i enlighet med vårt kundlöfte. Därför är det naturligt för oss att vi också är ISO 9001-certifierade.

Att Borga Plåt AB är ISO-certifierat betyder bland annat att vi arbetar processorienterat, har ett riskbaserat tänkande och arbetar med en systematik för att uppnå ständiga förbättringar.

Vi är ISO 9001-certifierade | BORGA

Nedan kan du läsa vår kvalitetspolicy.

1. Nöjda kunder

Vi ska vara lyhörda för intressenternas krav och behov och ska genomföra varje uppdrag med hög professionalitet. Uppdrag skall utmynna i nöjda kunder som upplever vårt kundlöfte om bekymmersfria byggnationer.

Varje uppdrag skall utgöra en referens för framtida tjänster.

Läs mer om vad vi gör för att skapa nöjda kunder nedan.

Bekymmersfri byggnation

2. Kvalitetsmedvetna medarbetare

Vi ska sträva efter att höja medvetenheten hos företagets anställda kring betydelsen av den enskildes insatser.

Detta för att skapa motivation för att alla ska verka på ett kvalitetsmässigt och affärsmässigt sätt, och för att bidra till det löpande förbättringsarbetet.

Läs mer om vad vi gör för att skapa motiverade medarbetare  nedan.

Jobba på Borga

3. Ständigt förbättrad kvalitet

I linje med vår värderingar framåt, hjälpsamma och lösningsorienterade, ska vi ständigt vara öppna för utveckling av metoder, lösningar och rutiner som stärker uppsatta kvalitetsmål och som förbättrar kvalitetsledningssystemet i sin helhet.

Kvalitetsmål som upprättas för bolagets huvudprocesser skall omfatta leveranskvalitet, leveranssäkerhet och processkvalitet.

Läs mer om vår utvecklingsorienterade arbetskultur nedan.

Våra värderingar
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...