Sök
Förfrågan
  • Stålhallar | BORGA
  • bitumen_roll | BORGA

Svetsat tätskikt för låglutande tak

Borga levererar ett modernt, värmeförseglingsbart tätskiktssystem för platta tak. Ytskiktsmembranet består av en polyesterstomme med modifierad bitumen, vilket installeras ytterst på en takkonstruktion med självbärande högprofilplåt.

Borgas membrantaksystem används för tak med låg lutning (3-7°) där takplåt inte kan användas som ytskikt på grund av risken för vattengenomträngning genom överlappningarna. Systemet ger fuktskydd, motståndskraft mot mekaniska skador och åldrande och behåller det ursprungliga utseendet under lång tid.

Ett ytskikt av bitumen/asfalt är:

  • Vädertåligt och tätt
  • Effektiv att installera
  • Lätt att reparera
  • Hållbart till funktion och utseende

Vad är modifierat bitumen?

Modifierat bitumen är ett takmaterial av asfalt där ett syntetiskt gummi lagts till för att öka membranets elasticitet och möjliggöra en hög expansions- och sammandragningsförmåga. Ytskiktet är förstärkt med polyesterfiberarmering för att öka dess hållbarhet och styrka ytterligare. Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat för skydd mot UV-strålning och halka.

Modifierade tätskikt, som Borgas, är flexibla även vid låga temperaturer långt under fryspunkten, vilket innebär att de kan installeras praktiskt taget året runt. Ytskiktet installeras med både mekanisk fästning och värmesvetsningsteknik. En väl tilltagen överlappning utan skiffergranulat garanterar ett vattentätt montage.

Tätskikt av bitumen är kronan på verket i ett komplett taksystem

Under det översta skiktet installeras en tryckbeständig takboard av stenull. Isolerande skikt därunder kan bestå av antingen stenull, EPS, PIR eller en kombination därav, beroende på vilka energi- och brandkrav som gäller i den aktuella byggnaden.

I botten av takkonstruktionen, och del av byggnadens bärande konstruktion, ligger en självbärande högprofilplåt stålplåt som monterats direkt på stålramen.

Tekniska specifikationer

Modifieringsmedel SBS (styren-butadien-styren)
Armering Polyester
Yta Grått, grovkornigt skiffergranulat
Temperaturbeständighet -20° C – 100° C
Brandklass Broof (t1) / Broof (t2) / Broof (t3)
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...