Sök
Päring

Maskinhall i stål av högsta kvalitet

Bygg en skräddarsydd maskinhall för ditt lantbruk, med alla funktioner du är ute efter. Borga låter dig anpassa allt från förråd till verkstad och personalutrymmen. Med egen produktion säkrar vi en maskinhall i stål och plåt som håller många år framöver. När du anlitar Borga kan du också anpassa utseendet på hallen, så att den smälter in på din gård.

Få en offert gratis
Borga kan utforma, projektera och bygga | BORGA

Varför ska du bygga maskinhall med Borga?

Alla kan inte bygga kvalitativa maskinhallar, även om det är många som säger att de kan.

Borga ger dig en kvalitetssäkrad byggnation, i egenskap av en partner med full kontroll.

Borga kan utforma, projektera och bygga | BORGA

Med oss får du koll på hela kedjan

Vi har nämligen egen projektering, tillverkning och montering.

I och med att vi hanterar hela vägen till färdig maskinhall på egen hand har vi större översikt på ledtider och hur komponenter fungerar.

Borga kan montera och bygga | BORGA

Vi har egna utbildade och erfarna montörer

Våra erfarna och skickliga montörer är välkända för sitt hantverkskunnande.

Med Borga håller allt från ingenjörsarbete till praktiskt genomförande högsta kvalitet.

Maskinhallar | BORGA

En hall som passar in i din gårdmiljö

Du får inte bara en stålhall med funktion utöver det vanliga, utan dessutom en maskinhall för lantbruk i samma stil som omgivande gårdsmiljö.

En vacker, stilenlig maskinhall förhöjer helhetsintrycket av ditt lantbruk och stärker ditt goda rykte.

Kristoffer Sjöstedt
Jag är expert på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över oavsett om det gäller teknik, byggprocessen eller annat relaterat till dina byggplaner.

Byggprocessen som gör det lätt att bygga maskinhallar för lantbruk

Vägen från idé till byggnation är kantad av en hel del tillstånd, ansvar och regler. När du väljer Borga finns alternativ för dig som känner dig trygg i att hantera det praktiska själv – och för dig som gärna lämnar det till ett erfaret team hos oss.

Överbyggnad – delad entreprenad
Det nerskalade alternativet är en överbyggnad med delad entreprenad. Här levererar vi i princip maskinhallen som en byggsats och monterar den på en grund som du ser till finns på plats.

Smidig utförandeentreprenad

Maskinhall efter dina önskemål och för ditt lantbruk

Totalentreprenad – Bekymmersfri byggnation med Borga

För att få maximal avlastning rekommenderar vi att välja totalentreprenad, då vi hanterar hela projektet och levererar en nyckelfärdig hall.

Oavsett vilket så skräddarsyr vi maskinhallen för att passa just dina önskemål och ditt lantbruk. Vi stöttar dig gärna redan i samband med att ta fram en ritning av din maskinhall inför förprövningen. Om du redan har tagit fram en plan kan vi naturligtvis jobba vidare med den också.

Vårt byggsystem

Från ritning till nyckelfärdig maskinhall med Borgas totalentreprenad

Totalentreprenad är vår lösning för att du ska få en nyckelfärdig maskinhall för lantbruk utan att behöva sköta det praktiska.

Här hanterar vi hela projektet. Bland annat gör vi total markbearbetning, gjuter golvet och bygger hela maskinhallen tills den är färdig och du kan börja använda den.

Utifrån dina önskemål skräddarsyr vi din maskinhall, för att den ska passa ditt lantbruk och smälta in visuellt på gården. Allt medan du får maximal avlastning och byggnationen stör ditt arbete så lite som möjligt.

Nyckelfärdig helhetslösning

Vi borgar för kvalitet i alla delar av din maskinhall

Några av våra tekniska lösningar är särskilt nämnvärda. Till exempel vårt genomtänkta plintgrundsystem.

Alla betongplintar dimensioneras individuellt så att ingen extra pågjutning behövs på plats. Kantbalkarna (som kan levereras i isolerat utförande) placeras på utsidan av plinten på ett sätt som ger en slät sockel längs hela vägglängden.

De fungerar också utmärkt som form för att gjuta ett golv i.

Våra tekniska lösningar

Genomtänkta lösningar – maskinhallar med plåt och stål i hög kvalitet

Med oss får du också högkvalitativ plåt för maskinhallens tak och väggar från vår egen produktion – och lättbalkar av stål som är okänsliga för fukt och röta.

Vi levererar skjutportar med styrskenor som är lika långa som portbladen. På så sätt behöver du inte bekymra dig över portar som slår och är svåra att manövrera.

Kvalitetsplåt från vår egen produktion

Fördelar i urval

  • Alltid 0,6 mm takplåt
  • Stålram dimensionerad enligt gällande kvalitetsnorm
  • Individuellt dimensionerade plintar som inte kräver pågjutning
  • Kantbalkar med jämn utsida
  • Skjutportar med styrskenor i fullängd
  • Stort urval gällande fönster och tillval
  • Maskinhall med enbart återvinningsbart stål
  • Egen produktion av plåt med hög kvalitetsstandard för din maskinhall

Maskinhallar med all funktion ditt lantbruk behöver

En maskinhall för lantbruk kan ha många olika funktioner. Du kan ha en komplett maskinhall med ett isolerat spannmålslager, kontor, tvätthall och fullt isolerad maskinhall i samma byggnad. Eller så har du en oisolerad, enkel maskinhall där du har dina arbetsfordon. Ja, användningsområdena och kombinationerna dem emellan är närmast oändliga. Med oss får du en kunnig partner som ser till att inget faller mellan stolarna. Borga kommer från landsbygden och har byggt hundratals maskinhallar för lantbrukare i snart 50 år. Det är definitivt ingen överdrift att säga att vi förstår vilka krav och behov som finns kring den här sortens hallar, som ju ofta ska klara av olika uppgifter under året. Att vi jobbar med ett eget prefabricerat byggsystem betyder inte att vi är oflexibla. Faktum är att vårt system troligen är ett av marknadens mest anpassningsbara. Med oss får du det utseende och de funktioner du är ute efter. Och oavsett om du vill bygga en liten eller stor maskinhall kan du alltid räkna med en lika stabil konstruktion av stål och plåt.

Förfrågan maskinhall
Agro | BORGA

Lager och förrådsbyggnader

När vi bygger din maskinhall kan vi anpassa den för att fungera som lager och förråd åt mer än bara maskiner. Till exempel spannmål och verktyg. Tillsammans kan vi reda ut vilka förrådsbehov du har och skapa en väldimensionerad ritning som gör förvaringen på din gård smidigare under många år framöver.

Agra | BORGA

Maskinhall med kontor

Vi är vana att ordna byggnader som ska fungera som både maskinhallar och personalutrymme eller kontor. Inte minst med toalett och utrymmen för matlagning. Personalutrymmen ställer andra krav än förvaring för maskiner. Det kan vi möta genom att exempelvis isolera hela eller delar av maskinhallen. Vi är också vana att jobba med ljusinsläpp för en trevlig inomhusmiljö.

Agro | BORGA

Garage och verkstad

Kosta på dig ett väldimensionerat garage och/eller verkstad i maskinhallen. Här kan du förvara bilar, maskiner och andra fordon i skydd från väder och vind. Dessutom håller du fordonen borta från fåglar och annan yttre påverkan. För att kunna meka i trevlig miljö, satsa på att isolera verkstaden.

Vad ingår när du bygger en hall med Borga?

När du köper en stålhall från Borga beställer du i praktiken en komplett materialleverans som omfattar en för dina behov, skräddarsydd hallbyggnad med montage. Du kan också välja att montera byggnaden själv, då levererar vi materialet och reser stommen, med din hjälp.

SE VAD SOM INGÅR

Typiska egenskaper – maskinhallar för lantbruk:

Stomme – Ramtyp Skara eller Brno
Isolering – Oftast oisolerat men kan fås helt eller delvis isolerat för att rymma verkstad eller garagedel
– Takplåt med kondensskydd DropStop
– Mekaniska frånluftsfläktar Turbovent längs takåsen
Taklutning – 7 eller 15°
Lösningar – Fasad av plåt eller trä
Plintgrundsättning och installation av kantbalkar
– Väggelement av betong som sockel
– Horisontella ljusinsläpp av transparent glasfiberplast
Skjutportar med upp till 10 m bredd
– Dekorativa nockfönster

VAD KOSTAR DET ATT KÖPA MASKINHALL?

Kostnaden för att bygga maskinhallar beror helt på hur hallen ska utformas. Oavsett om du bygger en enklare oisolerad maskinhall till ett lägre pris eller en mer avancerad isolerad maskinhall kan du räkna med att du alltid får plåt och stål i samma höga kvalitet.

Ett sätt att påverka kostnaden är ditt val mellan delad entreprenad,  totalentreprenad, maskinhall som byggsats eller materialsats.

Delad entreprenad

Att välja delad entreprenad innebär att du är byggherre. Vi levererar och monterar enbart byggsatsen för maskinhallen, med stålstomme och plåt till tak och väggar. Detta innebär ett lägre pris men förutsätter att du har resurser för att förbereda marken inför plintsättning själv.

Totalentreprenad

I en totalentreprenad sköter vi hela arbetet och levererar en nyckelfärdig maskinhall till dig. Detta innebär ett högre initialt pris för maskinhallen men kan fortfarande vara en kostnadsbesparing i jämförelse med att bygga maskinhallen med egna resurser.

Maskinhall som byggsats

Vid köp av en Quick & Easy byggsats kommer halldelarna med förstansade hål vilket gör ditt montage av hallen både tidseffektivt och enkelt. Denna hall finns endast i vissa förutbestämda mått och förutsätter att du har resurser att bygga hallen själv.

Materialsats

Om du är byggare levererar vi materialsatser till din kunds maskinhallsköp, med stålstomme och plåt till tak och väggar. Detta innebär ett lägre pris och förutsätter att du har resurser för att bygga maskinhallen själv.

I och med att vi skräddarsyr din maskinhall efter dina behov har vi ingen prislista för maskinhallar. För att få en prisuppskattning för det du har tänkt dig, kontakta ansvarig säljare för din ort.

Förfrågan hallbyggnation

Montage och byggnation | BORGA

Borga som underentreprenör

Överbyggnad och delad entreprenad passar dig som kan och har tid att hantera projektledningen och agera byggherre själv. 

Det här alternativet innebär att vi agerar underentreprenör till dig. Vi står varken för att markbearbeta eller gjuta grund. Du köper maskinhallen som en materialsats med stomme i stål och väggar och tak i plåt, som monteras av köparen på plintar.

Quick & Easy - Byggsats | BORGA

Quick & Easy - Maskinhall i monteringsfärdig byggsats

Våra mest tidseffektiva och mest standardiserade hallar att bygga är Quick & Easy.

Ofta handlar det om enklare, mer avskalade hallar som levereras som byggsats. Enkelt för dig som byggare att montera ihop enlig en utförlig manual.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...