BORGA
Sök

Nyckelfärdiga produktionshallar som klarar tuffa tag

Företag som investerar i nya produktionshallar vill har pålitliga och erfarna partners. Borga är både en tillverkande industri och ett byggföretag, vilket gör att vi är välbekanta med de funktionella kraven som gäller för industriella byggnader.

Inget är så ovälkommet som oplanerade produktionsstopp. En bra början på din byggnation är därför att välja en byggpartner med kontroll på hela produktionskedjan, som Borga. Vårt kompletta byggsystem gör att vi kan leverera utan förseningar och utföra snabba byggnationer, utan att kompromissa med kvalitet eller hantverksmässighet.

Fördelar i urval:

  • Mer än 45 års erfarenhet av byggnation
  • Mer än 25 års erfarenhet av projektering av industribyggnader
  • Beprövat system med stora möjligheter till kundanpassning
  • Kontroll på hela produktionskedjan, helhetsansvar för kvaliteten
  • Hallen kan enkelt förberedas för framtida utbyggnad

En hållbar hall från vår egen produktion

Vi tillverkar våra stålramar i vår egen, EN-certifierade och robotiserade produktionsanläggning. Även lättbalk och plåtprofiler kommer från egen tillverkning. Alla delar i byggsystemet levereras som en komplett byggsats, ordentligt dimensionerat av våra kunniga ingenjörer för att bli noggrant monterat av våra egna montörer.

Vårt omfattande ramprogram ger oss flexibilitet att möta alla möjliga krav på bärförmåga, utrymmeskrav och tålighet mot aggressiva miljöer. Det är vanligt att vi sektionerar hallen för olika verksamhetsområden med olika krav på exempelvis bullerdämpning, brandskydd, isolering etc.

Traverskran för tunga lyft

Vi kan utrusta hallen med raka pelare med traversupplag och kranbalk med eller utan skenor. Traversbanan kan placeras både längsmed eller tvärs med byggnadens längdriktning. Vi är vana vid att samarbeta med krantillverkare för att hitta ultimata lösningar ur både ekonomiskt som kapacitetsmässigt perspektiv.

Typiska egenskaper – produktionshallar:

Stomme – Beroende på brand-, funktionskrav, traverser etc.
Isolering – Platsbyggd, konventionellt isolerad vägg med plåtfasad, alternativt sandwichpaneler
– Platsbyggt, konventionellt isolerat plåttak
– Alt. isolerat gummiduk/papptak på självbärande högprofilplåt, för stora tak
Taklutning – 7 eller 15° för plåttak eller 3-7° för gummiduk/papptak
Lösningar – Raka pelare
– Upplag för traverskran
– Kranbalkar med eller utan skenor för traverskran
– Stora vertikala eller horisontella ljusinsläpp eller fönsterpartier
– Sektionerad insida för olika produktionsmiljöer med olika krav på bullerdämpning och brandskydd etc.
– Takskjutportar och vikportar
– Entresolplan i del av byggnad för lager eller kontorsutrymmen
– Skärmtak över lastplattformar
Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...