Sök
 • Industribyggnader | BORGA
 • Industribyggnader | BORGA

Nyckelfärdiga produktionshallar som klarar tuffa tag

Företag som investerar i nya produktionshallar vill har pålitliga och erfarna partners. Borga är både en tillverkande industri och ett byggföretag, vilket gör att vi är välbekanta med de funktionella kraven som gäller för industriella byggnader.

Inget är så ovälkommet som oplanerade produktionsstopp. En bra början på din byggnation är därför att välja en byggpartner med kontroll på hela produktionskedjan, som Borga. Vårt kompletta byggsystem gör att vi kan leverera utan förseningar och utföra snabba byggnationer, utan att kompromissa med kvalitet eller hantverksmässighet.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över om dina byggplaner, oavsett om det gäller teknik eller  byggprocessen. Vi fäster därför alltid stor vikt vid att förstå dina behov, krav och  din målbild. Och tänk på att ju tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre och mer ekonomisk kommer din färdigställda byggnad att bli.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Fördelar i urval:

 • Mer än 45 års erfarenhet av byggnation
 • Mer än 25 års erfarenhet av projektering av industribyggnader
 • Beprövat system med stora möjligheter till kundanpassning
 • Kontroll på hela produktionskedjan, helhetsansvar för kvaliteten
 • Hallen kan enkelt förberedas för framtida utbyggnad

En hållbar hall från vår egen produktion

Vi tillverkar våra stålramar i vår egen, EN-certifierade och robotiserade produktionsanläggning. Även lättbalk och plåtprofiler kommer från egen tillverkning. Alla delar i byggsystemet levereras som en komplett byggsats, ordentligt dimensionerat av våra kunniga ingenjörer för att bli noggrant monterat av våra egna montörer.

Vårt omfattande ramprogram ger oss flexibilitet att möta alla möjliga krav på bärförmåga, utrymmeskrav och tålighet mot aggressiva miljöer. Det är vanligt att vi sektionerar hallen för olika verksamhetsområden med olika krav på exempelvis bullerdämpning, brandskydd, isolering etc.

Traverskran för tunga lyft

Vi kan utrusta hallen med raka pelare med traversupplag och kranbalk med eller utan skenor. Traversbanan kan placeras både längsmed eller tvärs med byggnadens längdriktning. Vi är vana vid att samarbeta med krantillverkare för att hitta ultimata lösningar ur både ekonomiskt som kapacitetsmässigt perspektiv.

Typiska egenskaper – produktionshallar:

Stomme – Beroende på brand-, funktionskrav, traverser etc.
Isolering – Platsbyggd, konventionellt isolerad vägg med plåtfasad, alternativt sandwichpaneler
– Platsbyggt, konventionellt isolerat plåttak
– Alt. isolerat gummiduk/papptak på självbärande högprofilplåt, för stora tak
Taklutning – 7 eller 15° för plåttak eller 3-7° för gummiduk/papptak
Lösningar – Raka pelare
– Upplag för traverskran
– Kranbalkar med eller utan skenor för traverskran
– Stora vertikala eller horisontella ljusinsläpp eller fönsterpartier
– Sektionerad insida för olika produktionsmiljöer med olika krav på bullerdämpning och brandskydd etc.
– Takskjutportar och vikportar
– Entresolplan i del av byggnad för lager eller kontorsutrymmen
– Skärmtak över lastplattformar
 • Begär en offert!

  Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Skicka hallförfrågan!

 • Fullskalig totalentreprenad

  Vill du ha en nyckelfärdig leverans med markarbete, platta och installationer?

  Läs mer

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...