Sök
Förfrågan

En byggprocess i sju enkla steg

Borga har kontroll på hela byggkedjan. Det gör att vi dels kan garantera rätt kvalitet till ett pris som håller i slutänden och en enkel och hanterbar byggprocess.

Vi berättar gärna mer

Se filmen om hur det är att bygga stålhall med Borga

Borgas byggprocess från specifikation, konstruktion, produktion och montage till besiktad byggnad är enkel i sin utformning, men ställer höga krav på oss som tillverkare och byggare. Vår kontroll på hela kedjan gör att vi kan erbjuda en byggprocess som är enkel och hanterlig för dig som kund och byggherre.

 

1. Uppstart

Vi startar projektet med ett uppstartsmöte. Här får du möta din projektledare som kommer följa dig genom hallbyggnationen från start till slutbesiktning. På startmötet går ni igenom kontraktshandlingar och tidsplan, konkretiserar dina åtaganden och vilka delar Borga kan avlasta dig med om så önskas.

Ni stämmer av hur du ligger till med upphandlingen av eventuella sidoentreprenörer eftersom det kan påverka planeringen och arbetsmiljösamordningen där du har ett lagstadgat ansvar som byggherre.

2. Bygglov

De flesta byggnader med undantag för ekonomibyggnader inom lantbruket, omfattas av bygglov, som du söker på bygglovsenheten i din kommun. Din ansökan ska innehålla tre stycken ritningar: Situationsplan, planritning och en fasadritning med sektioner som vi kan hjälpa dig med. I situationsplanen ritar du själv in byggnaden på en nybyggnadskarta som du beställer från kommunen.

Om ansökan är komplett får du besked inom 10 veckor.

Välj kontrollansvarig med omsorg

Om din byggnad omfattas av bygglov ska du utse en kontrollansvarig och få ett startbesked innan några byggnadsarbeten startar. Välj kontrollansvarig med omsorg då han eller hon kommer vara en viktig resurs för dig genom hela projektet. En kontrollansvarig hjälper dig att uppfylla kraven i Plan- och Bygglagen, bland annat genom att förse byggnadsnämnden med den information de behöver för att ge ett startbesked.

3. Planering och produktion

När du har fått eventuellt bygglov och startbesked så justeras tidsplanen om det behövs och fastställs tillsammans med projektledaren.

Nu startar produktionen av alla olika byggdelar till din hall. Din byggnadsstomme tillverkas med hjälp av automatiserade svetsrobotar i en av Europas modernaste svetsfabriker.

4. Markarbete och grundläggning

Markarbetet upphandlar du som kund av annan entreprenör som oftast finns på din ort. Grävanvisningar för plintgrund får du av Borga.

Om du väljer att gjuta en betongplatta förser vi dig med grundlaster och ingjutningsgods. Mark- och betongentreprenörernas arbeten samordnar du själv i samråd med Borgas projektledare.

Det är viktigt att de ingjutningsjärn som Borga levererar placeras enligt våra anvisningar och att alla grävarbeten som kan vara till hinder är återfyllda och återställda innan Borgas montagearbeten påbörjas.

5. Leverans

Materialet kommer till dig med en lastbil som kan väga upp till 60 ton, därför är det viktigt med god framkomlighet och möjlighet att vända.

Kom ihåg att det är du som kund som ansvarar för att lasta av materialet från lastbilen.

6. Montage

Våra erfarna montörer gör ett fackmannamässigt montage av din hall, men för att vi ska kunna etablera arbetsplatsen behöver du som kund:

  • Förbereda med elström
  • Tillhandahålla uppsamling och bortforsling av avfall med container eller motsvarande.
  • Tillhandahålla manskapsbodar med wc, dusch och matplats. Ordna en uppställningsplats för bodar och eventuella bovagnar i nära anslutning till byggplatsen.
  • Tillgängliggöra frostfritt vatten och avlopp.
  • Se till att byggnationen är anmäld till Skatteverket och att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen.
  • Utse en Bas-U, det vill säga en arbetsmiljösamordnare för utförandet.

Vissa åtaganden kan vi självklart hjälpa dig med.

Mer om Bas-U och Bas-P

7. Slutbesiktning

När din hall är färdigmonterad grovstädar vi arbetsplatsen från eget material och det är dags för slutbesiktning! Vi genomför en slutbesiktning tillsammans med dig och eventuell kontrollansvarig.

Din kontrollansvarige sammanställer sedan all nödvändig dokumentation för att kommunen ska kunna ge ett slutbesked och det innebär att samtliga åtgärder är slutförda och att byggnaden får tas i bruk.

 

HUR ANLÄGGS EN PLINTGRUND?

Se vår instruktionsfilm om hur man steg för steg anlägger en plintgrund.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under midsommar och semesterperioden

Från kl 12.00 dagen innan midsommar samt midsommarafton håller Borga stängt.

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.