Sök
Förfrågan

Att bygga fårstall med Borga är både tryggt och ekonomiskt

Lammproduktionen i Sverige växer och därmed också behoven av ändamålsenliga byggnader. Numer är det självklart med bästa tänkbara djurmiljö, även när det gäller stall för får och getter. Hör med oss hur ditt fårstall kan utformas på smartast möjliga sätt och med lönsamhet i fokus.

Försäljningen av lammprodukter växer men har lägre marginaler än annan djurproduktion. Därför är det extra viktigt att hitta ekonomiska, smarta och lösningar när du ska bygga fårstall.

Förr i tiden var det därför inte ovanligt att stall för får och getter inrymdes i befintliga byggnader som inte var avsedda för uppgiften. Men modern uppfödning av lamm kräver både god djurmiljö som arbetsmiljö för att vara produktiv och lönsam. Dessutom styrs ju efterfrågan mycket av konsumenternas krav på sund djurhållning.

Att bygga ett modernt fårstall ska skapa förutsättningar för friska djur vilket i sig är en grundförutsättning för god avkastning. Dessutom ska ju du som arbetar i stallet ha en bra arbetsmiljö utan tunga lyft, och den logistiska helhetslösningen ska gagna trygga och rationella transporter. Borga finns för dig från idé till färdig byggnad.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över om dina byggplaner, oavsett om det gäller teknik eller  byggprocessen. Vi fäster därför alltid stor vikt vid att förstå dina behov, krav och  din målbild. Och tänk på att ju tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre och mer ekonomisk kommer din färdigställda byggnad att bli.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Viktigt att bygga fårstall med djurens krav i centrum

Som alla moderna stallbyggnader är det grundläggande med stor luftvolym och väl tilltagen ventilation. Får är flockdjur och därför behöver du ha en genomtänkt lösning för hur djuren ska grupperas och hur du ska hantera djur som behöver skiljas ifrån flocken under perioder, exempelvis under sjukdom eller lammning. Du behöver också ha tänkt igenom hur drivningsgångar kan disponeras så att fåren kan drivas i flock i möjligaste mån.

Oavsett besättningsstorlek, konventionell- eller ekologisk produktion, isolerad eller oisolerad byggnad, så kan Borga ta fram en lösning för din produktion och vill gärna vara med i ett tidigt skede. När du köper en totalentreprenad så bistår vi dig gärna när det gäller myndighetskontakter och liknande vid din förprövning.

Du kan läsa mer om förprövningar på Jordbruksverkets webbplats.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...