Sök
Förfrågan

Marknadens modernaste kycklingstall

Riktigt bra kycklingstallar ger friskare kycklingar och bättre tillväxt. Därför ska byggnaden vara ljus, lätt att hålla ren, ha god ventilation och sörja för rätt temperatur under vinter som sommar. Borgas lösning för fjäderfäuppfödning uppfyller allt detta och är dessutom mycket konkurrenskraftig prismässigt. Dessutom är Borgas fjäderfästall med stålstomme både hållbart och lätt att underhålla vilket ger god ekonomi i längden. Det är helt enkelt en byggnad som ger en trygg, genomtänkt och prisvärd lösning när det gäller byggnation, funktion och estetik.

Få en offert gratis

Varför ska du bygga kycklingstall med Borga?

Vi är din partner som är med från början och genom hela byggnationen.

Djurstallar innebär oftast mycket betong- och golvarbete samt installationer av olika slag och det kan därför vara tryggt att ha en partner som ansvarar för hela byggprojektet från ax till limpa.

Vi på Borga erbjuder därför kompletta totalentreprenader och hjälper dig från idé till färdig lösning. När du köper en totalentreprenad från oss bistår vi dig gärna när det gäller myndighetskontakter och liknande vid din förprövning.

Att tänka på vid en upphandling

Ett nyckelfärdigt och ändamålsenligt kycklingstall

Vår unika standardlösning på kycklingstallar innebär att stålstommen inte inkräktar på innerutrymmet vilket tillsammans med invändiga sandwichpaneler ger en helt plan lösning i både väggar och tak.

Den plana ytan utan synliga bärande element är nödvändig för att upprätthålla gällande hygienkrav.

Sandwichpanelen kan beläggas med PVC för ytterligare förbättrad funktionalitet. Nocken kan fås med ett väl tilltaget ljusinsläpp och takkonstruktionen är förberedd för installation av hängande belysnings- och utfodringslösningar.

En unik och modern lösning

  • Taket är belagt med Borgas profilerade takplåt med kondensskyddsmembran för att förhindra kondensering av vattenånga.
  • Byggnaden har självdrag med luftintag i gavlar och sidoväggar och mekanisk frånluftsventilation i nocken.
  • Takutsprångsinklädnaden är tillverkad av perforerad plåt som tillåter ventilering av utrymmet mellan inner- och yttertaket.
  • Fasaden kläs med sandwich-panel vilket ger hallen ett modernt och vackert utseende.
  • En drifts- och ekonomibyggnad kan byggas i anslutning till ena långsidan.
Bekymmerfri byggnation
Jens Nordström
Jag är expert på kycklingstallar och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över oavsett om det gäller teknik, byggprocessen eller annat relaterat till dina byggplaner.

 

Fördelar i urval:

  • Ekonomisk och hållbar lösning
  • Anpassad för modern fjäderfäuppfödning
  • En unik, teknisk lösning
  • Vacker och funktionell utformning
  • EN-9010 och ISO 9001-certifierad, dokumenterad och kvalitetssäkrad produktion

Stomme – Ramtyp Örebro
– Unik ramkonstruktion med raka pelare som möjliggör plana väggytor.
Isolering Sandwichpaneler i vägg och tak, monterade från insidan för att ge lättvättade, vattentäta, interiöra väggytor.
Lösningar – Takås av transparent glasfiberplast och kanalplast-paneler i innertaket för att ge gott om naturligt ljusinsläpp.
– Takkonstruktion förberedd för installation av hängande belysningsarmaturer och matningsanordningar.
– Takplåt med kondensskyddsmembran för att förhindra kondens mellan inner- och yttertaket (kallvinden).
– Luftinsläpp integrerade i takutsprången och mekaniska frånluftsventiler längs takåsen för extra ventilation av kallvinden.
– Väggelement av betong

 

Förfrågan hallbyggnation

Välplanerat kycklingstall från Borga

Vi bygger moderna & ändamålsenliga kycklingstall som pryder sin plats.

Bygg ditt nya kycklingstall med Borga

Vi bygger moderna & ändamålsenliga kycklingstall som pryder sin plats.

 

Välplanerat kycklingstall från Borga

Kontakta oss på Borga för byggnation av stallbyggnader till ett fördelaktigt pris.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...