Sök
Förfrågan
  • Chicken stable
  • Chicken stable
  • Chicken stable roof

Marknadens modernaste kycklingstall

Riktigt bra kycklingstallar ger friskare kycklingar och bättre tillväxt. Det ska vara ljust, lätt att hålla rent, ha god ventilation och sörja för rätt temperatur under vinter som sommar.

Borgas lösning för fjäderfäuppfödning uppfyller allt detta och är dessutom mycket konkurrenskraftig prismässigt. Dessutom är Borgas fjäderfästall med stålstomme både hållbart och lätt att underhålla vilket ger god ekonomi i längden. Det är helt enkelt en byggnad som ger en trygg, genomtänkt och prisvärd lösning när det gäller byggnation, funktion och estetik.

Djurstallar innebär oftast mycket betong- och golvarbete samt installationer av olika slag och det kan vara tryggt att ha en partner som ansvarar för hela byggprojektet från ax till limpa. Vi på Borga erbjuder därför kompletta totalentreprenader och hjälper dig från idé till färdig lösning. När du köper en totalentreprenad från oss bistår vi dig gärna när det gäller myndighetskontakter och liknande vid din förprövning.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över om dina byggplaner, oavsett om det gäller teknik eller  byggprocessen. Vi fäster därför alltid stor vikt vid att förstå dina behov, krav och  din målbild. Och tänk på att ju tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre och mer ekonomisk kommer din färdigställda byggnad att bli.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

En unik och modern lösning

Vår unika standardlösning på kycklingstallar innebär att stålstommen inte inkräktar på innerutrymmet vilket tillsammans med invändiga sandwichpaneler ger en helt plan lösning i både väggar och tak. Den plana ytan utan synliga bärande element är nödvändig för att upprätthålla gällande hygienkrav. Sandwichpanelen kan beläggas med PVC för ytterligare förbättrad funktionalitet. Nocken kan fås med ett väl tilltaget ljusinsläpp och takkonstruktionen är förberedd för installation av hängande belysnings- och utfodringslösningar.

Taket är belagt med Borgas profilerade takplåt med kondensskyddsmembran för att förhindra kondensering av vattenånga. Byggnaden har självdrag med luftintag i gavlar och sidoväggar och mekanisk frånluftsventilation i nocken. Takutsprångsinklädnaden är tillverkad av perforerad plåt som tillåter ventilering av utrymmet mellan inner- och yttertaket. Fasaden kläs med sandwich-panel vilket ger hallen ett modernt och vackert utseende. En drifts- och ekonomibyggnad kan byggas i anslutning till ena långsidan.

Fördelar i urval:

  • Ekonomisk och hållbar lösning
  • Anpassad för modern fjäderfäuppfödning
  • En unik, teknisk lösning
  • Vacker och funktionell utformning

Egenskaper – kycklingstall:

Stomme – Ramtyp Örebro
– Unik ramkonstruktion med raka pelare som möjliggör plana väggytor.
Isolering – Sandwichpaneler i vägg och tak, monterade från insidan för att ge lättvättade, vattentäta, interiöra väggytor.
Lösningar – Takås av transparent glasfiberplast och kanalplast-paneler i innertaket för att ge gott om naturligt ljusinsläpp.
– Takkonstruktion förberedd för installation av hängande belysningsarmaturer och matningsanordningar.
– Takplåt med kondensskyddsmembran för att förhindra kondens mellan inner- och yttertaket (kallvinden).
– Luftinsläpp integrerade i takutsprången och mekaniska frånluftsventiler längs takåsen för extra ventilation av kallvinden.
– Väggelement av betong

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...