Sök
Förfrågan

Arbetsmiljöpolicy enligt ISO 45001

På Borga kommer säkerheten först och vi är övertygade om att alla olyckor och all arbetsmiljörelaterad ohälsa kan förebyggas. Vår vision som styr arbetet mot trygga arbetsplatser är att vi ska vara en förebild när det gäller arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetsmiljö är en strategisk och operativ fråga som regelbundet behandlas av ledningsgrupp, på projektmöten och i arbetsmiljökommitté. ​​​​​​​För oss betyder detta att alla medarbetare är engagerade och tar ansvar för säkerhet och hälsa i alla moment. Det innebär att vi inte utför ett arbete utan att först ha säkerställt att det kan genomföras på ett säkert sätt.

Att Borga Plåt AB är ISO-certifierat betyder bland annat att vi arbetar processorienterat, har ett riskbaserat tänkande och arbetar med en systematik för att uppnå ständiga förbättringar.

Nedan kan du läsa vår arbetsmiljöpolicy.

1. Säkerhet och hälsa kommer först

Tillsammans bygger vi en trygg och skyddande arbetsmiljö för alla. Vi är fast beslutna att involvera varje medarbetare i skapandet av en säker arbetsplats.

Genom att främja ett gemensamt engagemang för säkerhet och hälsa, skapar vi en kultur där alla känner sig ansvariga och har befogenheter att agera.

På våra arbetsplatser är det självklart både att aktivt uppmuntra säkra beteenden och att aldrig gå förbi obemärkt när någon arbetar osäkert.

2. Överträffa externa krav

Genom att göra säkerhet och hälsa till en central del av vårt arbete visar vi vårt engagemang för att skapa en framgångsrik och hållbar verksamhet för alla inblandade parter.

Vi betraktar därför gällande lagstiftning som en nedersta gräns för vårt arbete och vi uppmanar både kunder och samarbetspartners att ha höga förväntningar på vårt arbetsmiljöarbete.

Borga tillämpar principen om ständiga förbättringar och driver verksamheten framåt genom en aktiv målstyrning med syfte att förebygga skada och ohälsa.

3. Trygg och respektfull arbetsmiljö

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och respekterade.

Genom att främja en kultur av ömsesidig respekt och lyhördhet, bidrar vi till att minska risken för kränkande särbehandling.

Vi uppmuntrar till öppen kommunikation, konfliktlösning och inkludering för att främja en atmosfär av samarbete och gemenskap och accepterar inga kränkande handlingar.

Våra värderingar
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under midsommar och semesterperioden

Från kl 12.00 dagen innan midsommar samt midsommarafton håller Borga stängt.

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.