Sök
Förfrågan

Bygg djurstall för nötboskap

Vill du bygga ett djurstall för nöt, ligghall, lösdriftsstall eller dikostall för nötkreatur? Vårt byggsystem ser till att du får en funktionell djurhall - som håller för ditt jordbruk och förenklar ditt arbete. Vårt ursprung finns i landsbygden, så vi är vana att skapa skräddarsydda kostall för olika sorters lantbruk. Självklart kan vi även ta med kontor, omklädningsrum, mjölkrum och liknande i ritningarna av ditt kostall.

Få en offert gratis

Djurstall för nöt efter dina önskemål

Vårt byggsystem kan anpassas efter dina önskemål på kostallet, för att passa just din djurhållning och gårdsmiljö. Självklart har vi allt på plats för att möta aktuella regelverk.

Detaljer som perforerad väggplåt, vindnät och transparenta väggar förbättrar djurstallets inomhusmiljö för både människa och djur.

Vi har hjälpt våra kunder att hitta den bästa lösningen för just din verksamhet.

 

Din trygga leverantör med lång erfarenhet

Vi har byggt hundratals djurstall, vilket ger oss svårslagen erfarenhet på området. När du bygger med oss kan du alltid vara säker på att du väljer rätt leverantör, i och med vårt kundlöfte om trygghet, kompetens och kvalitet. 

Vi vet att vissa tider på året är mer intensiva än andra för många lantbrukare. Det kan vi också ta med i planeringen av byggprojektet för ditt kostall. 

Johan Paulsson
Jag är expert på lantbrukshallar och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över oavsett om det gäller teknik, byggprocessen eller annat relaterat till dina byggplaner.

Välplanerade stallbyggnader – djurhallar i plåt

Djurstallar för köttdjur och andra nötkreatur har i grunden samma principer. De ska vara lättskötta och ge en god djur- och arbetsmiljö.

Med andra ord ska hallarna ge rätt förutsättningar för goda resultat i verksamheten. Det gäller avsett om du väljer att bygga för lösdrift, nötstall, ligghall, dikostall eller konventionellt stall för nöt.

 

Läs om vår byggprocess

Välplanerade djurstallar är en långsiktig investering i din gårds produktion.

 Genom att noga planera djurhallens utförande kan vi hålla driftkostnaderna låga samtidigt som vi erbjuder en trygg miljö för de som vistas i hallen.

Ett djurstall för nöt har särskilda krav på faktorer som luftcirkulation, ljusinsläpp och tålighet.

Kraven kan variera beroende på kostallets användning. Exempelvis om det är tänkt för ungdjursavel eller nötköttsproduktion, för lösdrift eller med spiltor.

Prata med vår rådgivande säljare
Borga kan utforma, projektera och bygga | BORGA

Lösdriftsstall – bygga lösdrift

Bygg ett modernt lösdriftsstall för nöt. Vi hjälper dig som ska bygga lösdrift för nöt att ta fram en ritning och planlösning som gör arbetet med djuren så enkelt som möjligt. Vi kan också ha alternativa sätt att använda lösdriftsstallet i åtanke (till exempel om du skulle ställa om eller sälja gården). Allt från utfodring till eventuell mjölkning och personalutrymmen tas naturligtvis med i beräkningarna när vi skräddarsyr lösdriftsstall för nötkreatur.

Lantbrukshall för nöt | BORGA

Ligghall för nöt – köttdjur och andra nötkreatur

Ritningen för en ligghall i plåt kan vara så enkel att den består av fyra väggar, tak och en öppning, som möjliggör kall lösdrift för nöt (där djuren kan söka skydd från väder och vind. Du kan också bygga en mer komplex ligghall för kor och andra nötkreatur. Exempelvis kan du utrusta ligghallen med förvaringsutrymmen, verkstad, fikarum eller liknande.

Dikostall

Borga har tagit många dikostall för kalvar och kvigor från ritning, till bygge och ett färdigt slutresultat. Alltid med bästa förutsättningar av ljusinsläpp och ventilation för att passa djurhållningen och arbetsmiljön för de som jobbar i lantbruket.

Med oss får du dessutom ett dikostall som håller länge, även med de påfrestningar som förknippas med djurhållning. 

Maskinhall | BORGA

Köttdjursstall

Vi hjälper dig att bygga ditt köttdjursstall – exempelvis för ungdjursavel och/eller nötdjursproduktion. Vi kan till exempel planera och bygga en ligghall för nöt eller ett djurstall för lösdrift av köttdjur.

Självklart med rätt utformade utrymmen för djuren och praktiska lokaler för personal. Vill du lägga till exempelvis verkstad eller duschrum i kostallet går det utmärkt.

Vår byggprocess – Från ritning till färdigt djurstall

Vår bekymmersfria byggprocess gör det möjligt för dig att fortsätta driva ditt jordbruk med relativt liten störning medan byggnationen av ligghall, dikostall eller lösdriftsstall för nöt pågår.

Som kund hos dig kan du räkna med leveranssäkerhet, effektivt montage och hög kvalitetsnivå.

Bygg ditt kostall genom delad entreprenad eller totalentreprenad

 •  Totalentreprenad: Vi tar hand om hela projekteringen och samordningen för ditt djurstall. Passar dig som vill få så mycket avlastning som möjligt.
 • Delad entreprenad: Du tar själv rollen som byggherre och hanterar byggprojektet, medan vi blir en underleverantör. Passar dig som är redo att upphandla och projektleda själv.
Läs mer om de olika entreprenadformerna

Vad ingår när du bygger en hall med Borga?

När du köper en stålhall från Borga beställer du i praktiken en komplett materialleverans som omfattar en för dina behov, skräddarsydd hallbyggnad med montage. Du kan också välja att montera byggnaden själv, då levererar vi materialet och reser stommen, med din hjälp.

SE VAD SOM INGÅR

Typiska egenskaper – Öppet djurstall för nöt

 • Skärmtakslösning upp till 4,5 m utan pelare
 • 0,6 mm högkvalitativ takplåt från egen produktion
 • Väggsidor av perforerad plåt
 • Stora möjligheter till kundunika lösningar
 • EN-9010 och ISO 9001-certifierad, dokumenterad och kvalitetssäkrad produktion
  Öppet djurstall | BORGA
Stomme – Ramtyp Skara eller Gdansk
– Extra tåligt ytskikt för aggressiva miljöer
– Skärmtak på en eller två sidor om byggnaden
– Raka pelare som förenklar installation av stallinredning
Taklutning – Anpassas till byggnadens bredd för att ge maximalt luftdrag
Isolering – Vanligtvis oisolerad
– Sandwichpaneler som tillval för isolerade stallar (dikostall)
Lösningar – Takplåt med kondensskyddväv på undersidan
– Ventilerad djurstallsnock med lanternin
– Helt eller delvis öppna väggsidor med perforerad stålplåt
– Väggelement i betong
– Väggprofiler med träpanelutseende
– Flera öppningar med skjutportar

Att tänka på inför bygget av djurstall för nötkreatur

Stallbyggnader för djurproduktion ska utformas för att göra rutinarbeten så effektiva som möjligt. Oavsett om du använder ligghall, lösdriftsstall, dikostall eller stall för köttdjur.

Borgas lösningar för kostall är utformade för att arbetsmoment som utfodring och utgödsling ska gå så snabbt som möjligt.

Att tänka på vid en upphandling

Kom till mig med dina frågor

Om du har funderingar och frågor om krav, riktlinjer och regelverk kring att bygga djurstallar för nöt, är du varmt välkommen att ringa vår specialist på området. Han heter Baltzar Karlsson och vägleder dig gärna, så att din kravspecifikation säkrar att du får vad du är ute efter. 

När du köper en totalentreprenad från oss stöttar vi dig gärna med myndighetskontakter och liknande vid din förprövning. Du kan läsa mer om förprövningar på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats
Djurstallar för nöt | BORGA

Checklista för dig som funderar på djurstall för nöt

Nedan finns en grundläggande checklista för dig som precis har börjat fundera på ett nytt djurstall för nöt.

Den är inte uttömmande – det du bör tänka på beror inte minst på vilket lantbruk du driver. Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

Kontakta oss | BORGA

Tillstånd för kostall

 • Ansökan om förprövning
 • Ansökan om bygglov för kostall
 • Miljöanmälan
 • Vem ska vara byggherre?
Lantbrukshall | BORGA

Placering av djurstall

 • Blir kostallets placering praktisk för maskiner och snöröjning?
 • Genomtänkt placering av öppningar utifrån vanligaste vindriktning 
 • Genomtänkt lösning för hur djur ska föras mellan exempelvis bete och kostallet. 
 • Smittsäkert avstånd mellan bestånd. 
 • Miljöfaktorer för kostall, exempelvis rörande ytvatten.
Bygga med BORGA

Utformning av kostall

 • Minimerad skaderisk för människor och djur
 • Säker möjlighet till skottning och underhåll av djurstallets tak 
 • Vägledning av vatten från tak och områden där djuren ofta är
 • Väggar som tål att användas i djurstall
 • Förutsättningar för goda temperaturförhållanden i djurstallet
 • God ventilation i kostallet
 • Väldimensionerade öppningar för exempelvis passage 
 • Golv och liggytor för djurens säkerhet, hygien och komfort
 • Väldimensionerat utrymme för djuren i kostallet.
 • Gott ljusinsläpp och eventuell belysning.
 • Förutsättningar för djuren till naturligt beteende
 • Tillgång till foder och vatten
 • Utrymme för djur som ska kalva och få särskild vård
 • Utrymme för ungdjur och kalvar
Gödselplatta | BORGA

Gödselhantering och rengöring

 • Vilka krav kring gödsel kommer finnas för din verksamhet?
 • Har du planerat för hanteringen av gödsel i samband med djurstallet?
 • Kommer du kunna lagra gödsel från djurstallet på ett sätt som inte skapar problem för människor och miljö?
 • Har du planerat för rengöring av djurhallen
 • Kommer eventuellt spillvatten från rengöring av kostallet att samlas upp?
Baltzar Karlsson
Baltzar Karlsson

Säljare och entreprenadingenjör, hallbyggnader

0511-34 65 82 RIng
Välj en aktör med över 45 års vana av att bygga lantbrukshall. När du anlitar oss får du en bekymmersfri byggnation. Borga har byggt ekonomibyggnader för gårdens alla behov i snart ett halvt sekel.

 

Förfrågan hallbyggnation

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...