Sök
Förfrågan

Baltzar – Totalentreprenader

  • Baltzar Karlsson - Säljare, totalentreprenader | BORG

Baltzar Karlsson, vad har du för bakgrund?

Jag är ursprungligen utbildad Agronom, med byggteknisk inriktning. Utbildade mig vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) i Uppsala.

Har arbetat som säljare och projektledare i Lantmännens byggverksamhet, Lantmännen Bygglant under ungefär 3 år.

Jag har hunnit med drygt 4 år inom spannmålsindustrin, hos Tornum. Där var jag ritare och projektledare.

Innan jag började på Borga arbetade jag på Hushållningssällskapet, Mina arbetsområden var inriktade på rådgivning och projektering inom lantbruksbyggnation. Jobbade där i 4 år.

Vilket år började du arbeta på Borga?

2014. I november minns jag bestämt att det var.

Hur kommer det sig att du arbetar här, på Borga?

Jag kände till Borga innan jag började. Jag är ju ursprungligen i från Skara och här är Borga välkänt.

När jag arbetade för Hushållningssällskapet behövde jag, i ett av mina projekt, information avseende en viss plåtprofil från just Borga. Väl inne på borga.se hittade jag det jag sökte, och såg då också att Borga sökte personal. Jag skickade där och då in en spontanansökan.

Efter att arbetat på beställarsidan i flera år var jag nämligen intresserad av att byta till entreprenadsidan ännu en gång. Under våren 2014 köpte Borga min gamla arbetsgivare, Lantmännen Bygglant.

Innan jag fattade det slutgiltiga beslutet tog jag kontakt med några av mina gamla kollegor och hörde mig för. Deras svar gjorde att jag hade lätt för mig att välja Borga som arbetsgivare.

Vad har du för roll i Borga?

Jag är säljare med inriktning mot totalentreprenader. Med min bakgrund är jag även en erfaren specialist avseende byggnation av djurstall.

Kan du kort beskriva en vanlig arbetsdag?

Hälften av min arbetstid tillbringar jag på kontoret i Skara, övrig tid är jag uteslutande ute och träffar kunder i deras egen miljö.

När jag är ute hos kunderna beskriver de vilka behov och önskemål de har. Jag ser med egna ögon deras faktiska, nuvarande, förutsättningar. På så sätt bildar jag mig en så god uppfattning som möjligt av mitt uppdrag, som till stor del går ut på att vara problemlösare.

Kundmötena är något jag brinner för, det är viktigt, roligt och utvecklande.

Väl hemma på kontoret tar jag fram förslag på lösningar. Bollar och stämmer av internt med kollegor på andra avdelningar, exempelvis konstruktion- och realisationsavdelningarna.

Jag gör kostnadskalkyler, upprättar kontrakt med underleverantörer (UE). Utformar offert- och kontraktshandlingar tillsammans med annat underlag som behövs för att ge kunden det beslutsunderlag som behövs.

Vilka är de främsta utmaningarna för dig och dina kollegor/avdelning framöver?

Jag och kollegorna är framgångsrika i det vi gör, en utmaning är att fortsätta vara det. Det gäller att erbjuda rätt lösning för kunden. Med det menar jag att det är allt mer sällan standardlösningar som kunderna behöver, utvecklingen är sedan länge att det krävs skräddarsydda lösningar. Ingen kundspecifikation är den andra lik.

Teknikutvecklingen är en annan utmaning, att hänga med i att både förstå och kunna erbjuda det färskaste inom såväl regler, förändringar i standards som produktnyheter. Innovationen är stor inom bygg och spännande att följa.

Vi har ett internt BIM-projekt som i sig är en intressant utmaning. Det finns flera andra interna projekt och processer som antingen pågår eller kommer startas upp. Utmaningar finns det således gott om.

Vad tycker du är det roligaste i ditt arbete?

Jag vill lyfta fram tre delar: Kundmöten – Problemlösning – Affärer

Kunderna är engagerade och brinner för sin bransch. Det är fantastiskt att möta drivna entreprenörer, ta lantbrukaren som ett exempel.

Denne brukar marken och jorden i symbios med sina djur, kanske sedan generationer tillbaka. Snacka om utmaning att arbeta med projekt som står i direkt kontakt med miljö och hållbarhet i ett långsiktigt sammanhang. Där ekonomin dessutom har en avgörande roll.

En investering i en ny byggnad är i grund och botten en lösning på ett problem. Varje problemlösning kräver sina analyser, sin kalkyl etc. Ingen lösning är den andra lik. Att få vara med länge i kundens process och utmana med förslag och lösningar är mycket stimulerande.

Den bästa affären är den när båda parter är nöjda. Det är mitt mål.

Kan du sammanfatta ditt arbete i en enda mening?

Socialt, lösningsorienterat helhetsåtagande med den bästa affären i fokus.

  • Är du en lagspelare och vill du jobba på Borga? | BORGA

    Nyfiken på vår arbetsplatskultur?

    Läs och lär känna Borgas kärnvärden och vår företagskultur.

    Våra värderingar

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...