Sök
Förfrågan

LOGISTIKHALLAR FÖR LAGER OCH TRANSPORT

Att utforma en välfungerande logistikhall som ett smart lager eller ett effektiv logistikcenter, är ett måste för oss som hallbyggare. Med oss får du en tillförlitlig partner med ekonomiska och effektiva lösningar för stora som små logistikbyggnader.

Kontakta våra rådgivare

Vi ser och förstår behoven

Borga förstår hur viktigt det är med välfungerande logistikhallar, om det så handlar om smarta lager eller effektiva omlastningscentraler. Logistiken är inte sällan navet i en väl fungerande verksamhet.

Genom att bygga logistikhall som är direkt anpassad efter era förutsättningar, krav och situation kan du säkerställa att logistikarbetet hålls effektivt och hållbart.

Vi vet hur viktigt det är att logistikhallen är rätt för just er verksamhet. Vi är själva ett internationellt företag som skickar tunga transporter till byggarbetsplatser över stora delar av Europa och har själva upplevt effekterna av att arbeta i väl optimerade industrihallar.

Pålitliga och effektiva logistikhallar

Oavsett om ditt företags huvudinriktning är att tillverka, lagra eller distribuera varor, så har din verksamhet säkert behov som handlar om logistik. I oss har du en byggpartner med kunskap om alla dessa områden.

Det du behöver, det löser vi. Borga har en lång erfarenhet av att bygga logistikhallar, logistikcenter, lagerbyggnader, distributionscentraler och kontor. Vi utgår från behoven i din verksamhet och skapar tillsammans en optimal lösning, ekonomiskt som funktionellt.

Det spelar ingen roll om byggnadens huvudsyfte är att lagra varor eller skicka iväg dem, en anpassad logistikhall från Borga möjliggör en bekymmersfri logistiklösning! Vi har erfarenheten i att bygga logistikhallar i de flesta storlekar och har kunder i många olika branscher. Med våra 45 år på marknaden kan du vara trygg med att vårt flexibla byggsystem och vår lösningsorienterade kultur, gör oss till en pålitlig byggpartner för att bygga er logistikhall.

Effektivisera er logistik med en välplanerad logistikhall

Effektiv logistik är ofta verksamhetsberoende. Därför genomför vi alltid en ordentlig behovsanalys så att logistikhallen optimeras på rätt sätt. Det kan handla om krav på invändiga ytor för att inrymma stallage och maximera antalet lagerytor, klara av de laster som ska hanteras från varor och maskiner och behovet av portar och dockningslösningar.

Att god logistik möjliggörs innanför och utanför byggnaden är också viktigt. Vi är vana vid att samverka med övriga projektörer så att din helhetslösning blir till verklighet.

Kristoffer Sjöstedt
Jag är expert på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över oavsett om det gäller teknik, byggprocessen eller annat relaterat till dina byggplaner.

Vi bygger olika typer av logistikhallar

Inte sällan innebär en logistikhall krav på väl tilltagna, öppna ytor med god takhöjd, oavsett hallens storlek. Bredden i Borgas byggsystem möjliggör detta. Vi levererar olika typer av logistikhallar eller större logistikcenter som konstrueras med kostnadseffektiva och moderna tekniska lösningar. Det gör att din logistikhall står sig med tiden.

Kontakta en rådgivare

Överbyggnad i delad entreprenad eller helhetslösning i form av totalentreprenad

Med oss väljer du om du vill upphandla en delad entreprenad där vi levererar överbyggnaden, eller om du vill låta oss leverera en komplett lösning i form av en totalentreprenad innefattande markarbeten, platta, överbyggnad och installationer med mera.

Oavsett så är vårt löfte att vår del av projektet att bygga din industrihall kommer att bli så effektivt och bekymmersfritt som möjligt. Vårt systematiserade arbetssätt i kombination med vårt unika byggsystem och egen tillverkning, säkerställer ett gott samarbete vilket leder till ett kvalitativt slutresultat med nöjda kunder.

Totalentreprenad, en helhetslösning

HUR MYCKET KOSTAR EN STÅLHALL?

Ring en rådgivare för snabb offert

Detta ingår när du väljer att bygga logistikhall med Borga

Oavsett om vår leverans utgörs i form av en utförandeentreprenad eller en totalentreprenad, får du en logistikhall som är konstruerad, producerad och byggd enligt Borgas grundmurade kvalitetsprinciper.

En hall från Borga är alltid byggd med vårt byggsystem och våra produkter. Till detta kan vi lägga mängder av utvalda tillvalslösningar och tjänster som gör att din logistikhall, och ditt entreprenadprojekt, skräddarsys efter dina önskemål och behoven i din verksamhet.

Detta kan Borga göra för att säkerställa en bekymmersfri hallbyggnation för din verksamhet:

Byggprojekt med kvalitetssäkring enligt ISO 9001

Det är inte många byggare utöver de stora byggentreprenörerna som har kompetens och resurser att hantera kraven på dokumentation och kvalitetssäkring i ett större byggprojekt. Vi på Borga kan, vilket gör oss unika på marknaden och en bra partner i att bygga logistikhall.

Borga har interna resurser och ett väl fungerande kvalitetssystem som styr vår projektverksamhet. Vi arbetar dessutom systematiskt för att säkerställa att Borgas arbetsplatser är säkra för alla som vistas där.

  • Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015
  • System för arbetsmiljöledning och KMA
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

INSTALLERA SOLCELLER NÄR DU KÖPER DIN STÅLHALL

Vi erbjuder installation av solceller i samband med köp av stålhall eller vid renovering av tak. Vi ser till att allt sker smidigt och effektivt, från den första konsultationen till färdig installation!

Det är det vi på Borga kallar bekymmersfri byggnation.

Med solceller i leveransen av din hall kan vi dra nytta av en gemensam projektering, genomtänkta tekniska lösningar och en samordnad arbetsplatsetablering. Det gör att du får en installation som är hållbar i ordets rätta bemärkelse.

Solceller - Ett klokt val!

 

Förfrågan hallbyggnation

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...