BORGA
Sök

Logistikhallar för lager och transport

Borga förstår hur viktigt det är med välfungerande logistikhallar, om det så handlar om smarta lager eller effektiva omlastningscentraler. Vi är själva ett internationellt företag som skickar tunga transporter till byggarbetsplatser över stora delar av Europa. 

Tala med våra rådgivare

Vi är experter på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över om dina byggplaner, oavsett om det gäller teknik eller  byggprocessen. Vi fäster därför alltid stor vikt vid att förstå dina behov, krav och  din målbild. Och tänk på att ju tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre och mer ekonomisk kommer din färdigställda byggnad att bli.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Pålitliga och effektiva logistikhallar

Oavsett om det är ditt företags huvudinriktning att lagra varor eller inte, så har din verksamhet helt säkert behov som handlar om logistik. Det du behöver, det löser vi. Vi har en lång erfarenhet av att bygga affärsbyggnader, lagerhallar, distributionscentraler och kontorsbyggnader. Vi utgår alltid ifrån dina unika behov och skapar tillsammans en optimal lösning för er verksamhet.

Borga har lång erfarenhet av att bygga logistikhallar för olika branscher och i olika storlekar. Det spelar ingen roll om byggnadens huvudsyfte är att lagra varor eller skicka iväg dem, en bra logistikhall kräver ändå effektiva lastytor och högt utnyttjande av möjliga lagerytor. Med 40 år på marknaden kan du vara trygg med att vårt flexibla byggsystem och vår lösningsorienterade kultur, gör oss till en pålitlig byggpartner – nu och i framtiden.

Standardiserade överbyggnader eller skräddarsydda helhetslöningar

Med oss väljer du om du vill köpa en standardhall där vi levererar överbyggnaden, eller om du vill låta oss leverera en komplett lösning innefattande mark, platta, byggnad och installationer. När byggnaden är besiktad och godkänd, då är det bara att flytta in verksamheten och låta verksamheten rulla igång med minimalt uppehåll.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...