BORGA
Sök

Hos oss är alla hörnstenar

Våra medarbetare och deras kunskaper är avgörande för Borgas framgångar. Med den insikten som grund har vi en uttalad, tydlig målbild inom personalutveckling. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare inom alla våra kompetensområden.

Att arbeta på Borga innebär att bidra till en helhet. Hos oss är du alltid nära samtliga steg i vår affärsprocess: försäljning, projektering, produktion, planering och leverans.

Som specialist bidrar du med viktig nyckelkompetens inom ditt specifika arbetsområde. Som del av en process bidrar du till ständig förbättring och ökad kvalitet genom lagspel och täta samarbeten. Och inte minst viktigt, som del av vår arbetsplats bidrar du till vår unika trivsel och kamratanda.

Vi är en arbetsplats med tempo, operativt som i utvecklingsfrågor. Förändring är det enda som är konstant.

Vi har höga ambitioner som arbetsgivare

Borga är ett företag mitt i steget från det lilla företaget till det stora. Vi vet att konkurrerar med både industri-, bygg- som konsultjättar om samma värdefulla kompetenser. Vår ambition är därför att vi ska tillhandahålla alla delar som du som medarbetare kan förvänta dig från en modern, etablerad arbetsgivare.

Det vi erbjuder, som kan vara svårt att få hos stora företag, är varierande uppgifter och en oslagbar närhet till den färdiga produkten. Hos oss är du inte en bit i ett jättepussel, hos oss är alla hörnstenar!

Borga erbjuder en arbetsplats med tillväxt och som befinner sig i ständig utveckling. Vårt mål är att erbjuda en professionell arbetsmiljö med fokus på personalutveckling och löpande förbättring av våra processer.

Vår företagskultur gör oss starka

Borga är en arbetsplats som präglas av viljan att växa, inte bara för omsättningens skull utan för att vi verkligen tror på det vi gör och vill att våra fördelar ska komma fler kunder till nytta. Vår mission om bekymmersfria byggnationer präglar därför både in- och utsidan av vårt företag!

Borgas företagskultur präglas av frihet under ansvar. Hos oss finns inga stämpelklockor men däremot tydliga mål och rutiner. Våra processer är väl beskrivna och utvecklas kontinuerligt. Våra värderingar är framtagna av våra medarbetare och sätter fingret på vår kultur och vårt DNA:

  • Lösningsorienterade – Vi ser till kundens faktiska behov, funktionella som estetiska.
  • Hjälpsamma – Vi stöttar både varandra och vår kund till en enklare vardag.
  • Framåt – Vi strävar alltid efter smartare och effektivare arbetsmetoder.

Affärsutveckling i framkant

Alla företag påverkas av digitalisering. För Borga innebär det att investerar i utvecklingen av integrerade IT-lösningar inom 3D-projektering (BIM). Det innebär att vi driver flera interna projekt i vilka alla med rätt kunskaper kan bidra till Borgas tekniska utveckling.

Vår målbild för BIM omfattar hela affärsprocessen från försäljning till färdig hallbyggnad. I kombination med Borgas unikt höga grad av konceptualisering (eget byggsystem, egen produktion och egna montörer), räknar vi med att vara marknadens i särklass med effektiva hallbyggare.

Borga har förstärkt konstruktionsavdelningen med kontor i Göteborg

Borga växer och bygger fler och större hallbyggnader där olika funktioner och andra dimensionerande krav samverkar och påverkar konstruktionslösningarna. Vi ökar också kontinuerligt andelen totalentreprenader med inslag av samprojektering och samordning. Detta ställer krav på vår förmåga inom konstruktion och projektering.

För att erbjuda en attraktiv arbetsplats för både erfarna som nyexaminerade projektörer öppnade vi ett lokalkontor med central placering i Göteborg i början av 2020.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Dessvärre pågår det just nu försök till e-postbedrägerier där personal från Borga används i samband med falska erbjudanden om anställning och anställningsintervjuer. Vi beklagar detta. För lediga tjänster vänligen se: borga.se/jobb. Självklart anställer vi ingen utan en personlig intervju.