Sök
 • Handelsbyggnader | BORGA

Bygg din handelsbyggnad med oss som kan och förstår kvalitet

Att bygga en handelsbyggnad kräver en trygg byggpartner och professionell entreprenör med kunskap och erfarenhet. Med Borga kan du välja att köpa endast överbyggnaden eller en komplett, nyckelfärdig lösning.

Oavsett vilken samarbetsform du väljer med Borga, så kommer du få en ändamålsenlig handelsbyggnad som motsvarar dina estetiska som funktionella krav. Vi kan leverera vår del som generalentreprenör, totalentreprenör eller i en underentreprenör i en delad entreprenad.

Handelsbyggnader är ofta modernt utformade med släta ytor och mycket glaspartier. Med vårt unika utbud av egenproducerade byggkomponenter och specialtillverkning av beslag kan vi utforma detaljerna som gör att din handelsbyggnad sticker ut bland alla andra. Eller så är det enhetlighet som eftersträvas. Alla alternativ är möjliga med Borga.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över om dina byggplaner, oavsett om det gäller teknik eller  byggprocessen. Vi fäster därför alltid stor vikt vid att förstå dina behov, krav och  din målbild. Och tänk på att ju tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre och mer ekonomisk kommer din färdigställda byggnad att bli.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Det är tryggt att bygga handelsbyggnad med Borga

Att bygga en handelsbyggnad ska ske i rätt tid. Leverans på utsatt tid är ett absolut krav i all handel, det vet vi på Borga. Vi har erfarenhet av flera byggprojekt där olika intressenters krav skall koordineras under både anbudsförfarandet som under byggtiden.

Vi är en unik hallbyggare med välfungerande kvalitetssystem. Våra kvalitetssystem är garanten för att du som investerare skall känna dig trygg i att ett byggprojektet med Borga kommer skötas professionellt. Med en fastställd deadline kan detta vara en avgörande faktor i ett lyckat byggprojekt.

Fördelar i urval:

 • Skräddarsydda lösningar oavsett entreprenadform
 • Kvalitetsstyrda processer, säkra leveranser och effektiv byggnation
 • En hallbyggare med lång erfarenhet av kompletta byggprojekt
 • Moderna, hållbara och mångsidiga byggnader

Typiska egenskaper – handelsbyggnader:

Stomme – Ramtyp av fackverkstyp
Tak/vägg-konstruktion – Sandwichpaneler alternativt platsbyggd, konventionellt isolerad vägg med plåtfasad
– Alt. isolerat gummiduk/papptak på självbärande högprofilplåt
Taklutning – 3 – 7°
Lösningar – Brandklassade innerväggar och sprinklersystem
– Entré med stora glaspartier, i liv med fasaden eller som påbyggnad
– Personal- och kontorsutrymmen med fönster
– Flerfärgad fasad i olika ytskikt, med eller utan väggelement
– Olika typer av industriportar i inner- och ytterväggar

 

 • Fullskalig totalentreprenad

  Vill du ha en nyckelfärdig leverans med markarbete, platta och installationer?

  Läs mer

 • Begär en offert!

  Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Skicka hallförfrågan!

 • Följ våra nya byggprojekt på Borga Sverige!

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...