BORGA
Sök

Industrihotell från Borga för bästa långsiktiga lönsamhet

Avkastning på investeringen är allt när det handlar om att bygga fackhall och driva industrihotell. Alla projekt har sin affärsplan, och gedigna intäkts- och kostnadsbudgetar är avgörande för både prissättning som finansiering. Borgas löfte om bekymmersfri byggnation är som gjort för detta.

Bekymmersfri byggnation innebär att bland annat vi tar hand om byggprojektet, så att du kan fokusera på att skaffa hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare till din fastighet. Vår kontroll på hela kedjan gör att vi levererar utan förseningar och utan tillkommande kostnader. Det innebär att dina hyresgäster kommer igång med sina verksamheter och du som fastighetsägare börjar få intäkter som planerat.

En annan trygg fördel är våra generösa garantier, våra hållbara stålramar och vårt totala ansvarstagande för kvaliteten i byggnationen. Det skapar förutsättningar för ett bekymmersfritt ägande under fastighetens livslängd.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter och kan ge dig goda råd, information och svar på det du funderar över kring din byggnation. Desto tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre blir din färdigställda byggnad.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Dra fördelar av vårt flexibla byggsystem 

Borgas byggsystem är flexibelt, vilket betyder att vi enkelt kan anpassa byggnaden till din tomt, såväl som att optimera lokalerna till olika sorters branscher. Till exempel kan vi åstadkomma väl tilltagna utrymmen med hjälp av vår innovativa ramkonstruktion och möjlighet till att ha upp till 7,2 m breda fack. Ickebärande innerväggar möjliggör anpassningsbara uthyrningsytor som kan omfatta en eller flera fack, för att tillgodose alla hyresgäster behov.

Fördelar i urval:

  • Kostnadseffektiva och pålitliga kvalitetsbyggnader
  • Ickebärande innerväggar för maximal flexibilitet
  • Flexibla dimensioner på facken, upp till 7,2 m mellan pelarna
  • Stålram utan fackverk som möjliggör hög fri takhöjd
  • Framgångsrika, nöjda kunder

Typiska egenskaper – industrihotell:

Stomme – Ramtyp Skara eller Vilnius (pulpettak)
Isolering – Platsbyggd, konventionellt isolerad vägg med plåtfasad, alternativt sandwichpaneler
– Platsbyggt, konventionellt isolerat plåttak
Taklutning – 7 eller 15°
Lösningar – Öppet entresolplan i byggnadens bakre del
– Fönster i entresolplanet
– Brandklassade innerväggar mellan facken (EI 30 eller EI 60)
– Takskjutportar eller vikportar på byggnadens framsida
– Dörrar på fram och baksida
– Skärmtak över öppningarna
– Väggelement av betong

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...