Sök
Förfrågan

Industrihallar som ger dig fokus på affärerna

Det finns inga genvägar till framgång, som företagare måste du hålla 100 % fokus på verksamheten. Låt oss leverera din industribyggnad, så att du kan behålla kollen på marknaden, konkurrenterna och den dagliga driften.

Få en offert gratis

Bygg en skräddarsydd industribyggnad

Det du behöver, det löser vi.

Vi utgår alltid ifrån dina unika behov och skapar tillsammans en optimal lösning för din verksamhets behov. Vi levererar lika gärna en ren överbyggnad som en komplett totalentreprenad med markarbeten, grund, hallbyggnad och installationer.

Ett exempel på vad som gör Borga en perfekt partner för byggnation av industrihallar är vår interna kapacitet att rita och projektera det underlag som behövs. Vi kan samprojektera med andra aktörer eller ta hand om hela projekteringen själva. När din industribyggnad är besiktad och godkänd är det bara att flytta in verksamheten och starta upp.

Vi bygger många typer av industrilokaler

En industribyggnad kännetecknas ofta av att olika verksamhetsdelar ska inrymmas under samma tak. En industrihall omfattas nästan alltid av funktionella krav som ställer höga krav på hallens konstruktion. Det kan handla om att industribyggnaden ska dimensioneras för betongbjälklag, traverskranar, installationer i tak, brand- och energikrav med mera. Ofta kombineras dessa krav med behovet av stor spännvidd, låglutande tak och optimerade invändiga ytor.

Borgas byggsystem möjliggör att varje industrihall kan skräddarsys efter dess unika mix av funktionella som estetiska krav. Några exempel på typiska industribyggnader är:

Vår stora erfarenhet gör att vi hanterar kraven från professionella kunder

Borga är ett tryggt val av affärspartner när det gäller byggnation av industrihallar. Vi har kompetens och rutiner som matchar professionella beställares krav utan att ge avkall på servicegrad och flexibilitet.

Vår affärsmodell och vårt koncept med kontroll på hela kedjan, egen tillverkning och hög grad av systematik, gör att även professionella beställare kan hitta en helhetsleverantör i oss.

Våra proffsiga rådgivare
Jens Nordström
Jag är expert på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över oavsett om det gäller teknik, byggprocessen eller annat relaterat till dina byggplaner.

Byggprojekt med Kvalitet enligt ISO 9001

Det är inte många byggare utöver de stora byggentreprenörerna som har kompetens och resurser att hantera kraven på dokumentation och kvalitetssäkring i ett större byggprojekt. Men Borga kan, vilket gör oss unika på marknaden.

Borga har sysslat med projektering och produktion av nyckelfärdiga industrihallar i mer än 20 år och har upparbetat både interna resurser och ett väl fungerande kvalitetssystem som styr vår projektverksamhet. Vi arbetar dessutom systematiskt för att säkerställa att Borgas arbetsplatser är säkra för alla som vistas där.

• Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015
• System för arbetsmiljöledning och KMA

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Industrihall i form av totalentreprenad

Byggprojekt gällande industrihallar innebär ofta att flera underentreprenörer ska upphandlas och samordnas, både i projektering och utförande. Samordningen innebär att alla aktörer ska ha aktuella bygghandlingar och att tidplanen medger att underentreprenörernas arbeten inte stör varandra. Rätt manskap med rätt tillstånd och rätt utrustning ska vara på plats och det ska vara reglerat vem som står för vilka kostnader.

Som beställare är du ofta byggherre med ett stort ansvar för att byggnationen av industrihallen följer lagar och föreskrifter. Inte minst inom arbetsmiljö och för att hålla ordning på vilka som vistas på byggarbetsplatsen. Lägg därtill kontakter med tillståndsgivande myndigheter, grannar, materialleverantörer och andra intressenter. Det är med andra ord mycket som riskerar att falla mellan stolarna i ett större byggprojekt. Inte minst när du ska hantera den löpande verksamheten samtidigt!

Därför rekommenderar vi en helhetslösning i form av totalentreprenad när det gäller industribyggnation. Vårt helhetsåtagande gör att vi kan avlasta dig som kund genom hela processen från idé till färdig industrihall, och dessutom hålla ordning och reda på projektets alla delar.

Totalentreprenad, en helhetslösning

 

Hur mycket kostar en stålhall?

Ring en rådgivare för snabb offert

 

Vi hjälper dig att bygga industrihall till konkurrenskraftigt pris

Vad kostar en industrihall? Det är omöjligt att svara på i generella termer då varje industribyggnad är unik. Byggplatsens förutsättningar, hallens användning och specifika krav påverkar industrihallens pris. Vad vi däremot kan göra är att berätta vad som ligger till grund för prissättning och hur Borgas filosofi kring kvalitet och pris ser ut.

En industrihall från Borga är, oavsett om den levereras som en överbyggnad eller nyckelfärdig totalentreprenad, alltid en prisvärd kvalitetsprodukt baserad på vårt byggsystem. Det betyder att du alltid får Borgas prisvärda hallbyggnad med samma kvalitet oavsett entreprenadens omfattning. I priset av en industrihall från Borga ingår därför samma material och komponenter. Vår egen produktion gör oss prisvärda och konkurrenskraftiga.

Som totallösning är Borgas hallar därför det bästa valet, både ekonomiskt som hållbarhetsmässigt.

Investera i en kostnadseffektiv industribyggnad

Om ditt företag överväger att investera i en ny industribyggnad, tveka inte att kontakta oss.

Våra rådgivare hjälper dig att reda ut alla behov och krav, så att vi tillsammans kan utforma en lösning med rätt pris och omfattning utifrån alla kända förutsättningar.

Den bästa investeringen med Borga är när vi kan utforma industribyggnaden tillsammans. Då kan vi optimera priset utifrån Borgas byggsystem och hur det kan optimeras på allra bästa sätt för bästa långsiktiga ekonomi.

Faktorer som påverkar byggkostnaden

  • Entreprenadens omfattning, att överlåta samordningen av projektets underentreprenörer till oss eller ta hand om den själv.
  • Byggplatsens förutsättningar så som snözon, vindlast och markens beskaffenheter.
  • Dimensioneringskrav från verksamhetens behov och användning.
  • Lagstadgade krav beroende på industribyggnadens användningsområde så som brandskydd, energikrav, ljud och ventilation.
  • Val av tekniska lösningar, standard eller specialanpassning.

 

Förfrågan hallbyggnation

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...