Sök
Förfrågan

Lättbalk – ett nyckelelement i Borgas stålhallar

När vi bygger en stålhall strävar vi efter att uppnå en lätt konstruktion utan att kompromissa med kraven på hållbarhet, beständighet och stabilitet. Därför använder vi lättbalk till bärande takåsar och väggreglar.

Borgas lättbalk kommer från egen certifierad produktion. Det gör att vi kan beräkna och tillverka balkar som anpassas exakt till behovet. På så sätt utnyttjar vi materialet optimalt och hallens totala konstruktion blir kostnadseffektiv.

När en stålhall levereras är alla lättbalkar förstansade för att underlätta ett snabbt montage. Det gör Borgas lättbalkar till en betydelsefull del i vårt prefabricerade byggsystem.

Teknisk data lättbaLk

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...