Sök
Förfrågan

Tekniska lösningar för alla behov

Vårt sätt att bygga är grundat på en lång, praktisk erfarenhet av att konstruera hallbyggnader och en djup förståelse för vilka funktionella och estetiska krav som ställs på moderna lokaler.

Varje byggnad har sina specifika krav beroende på vad den ska användas till, hur den ska se ut, hur stor den ska vara, vilka invändiga mått som ska uppfyllas, var den ska byggas, vilka miljö-, energi- eller brandkrav som gäller etc. Därför gäller det för oss som hallbyggare, att ha genomtänkta tekniska lösningar som beskriver hur de olika funktionella som estetiska kraven ska lösas. Det ger oss en snabb och smidig process hela vägen från försäljning till projektering, produktion och montage.

På Borga utvecklar vi tekniska lösningar som en del av vårt unika byggsystem Borga Standard. Utvecklingen sker inom vår interna utvecklingsavdelning som består av kunniga konstruktörer och produktionsspecialister. Borga Standard utvecklas kontinuerligt och självklart i enlighet med och tillämpliga krav i Boverkets Byggregler (BBR). Rekommendationerna i AMA Hus konsulteras vid behov i utformningen av Borga Standard.

Eftersom de tekniska lösningarna optimeras efter vår egen tillverkningsprocess kan vi utforma ett system som inte bara möter marknadens krav, utan garanterar hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser på samma gång. Allt i enlighet med vårt kundlöfte om bekymmersfria byggnationer.

Exempel på några av Borgas tekniska lösningar

 

Oisolerad konstruktion med ytskikt av plåt

Den klassiska konstruktionen för kalla lagerhallar och ridhus med taklutningar från 7 grader. Traditionell, oisolerad konstruktion med svetsad stålstomme med veckat liv, väggreglar och takåsar av galvade lättbalksprofiler och ytskikt av profilerad plåt. Kondensskydd under takplåten.

Isolerad hall med traditionell konstruktion plåt-isolering-plåt

Den klassiska isolerade lagerhallen med taklutningar från 7 grader. En traditionell, isolerad konstruktion med svetsad stålstomme med veckat liv, väggreglar och takåsar av galvade lättbalksprofiler, diffusionsspärr, isolering, vindmembran och ytskikt av profilerad plåt.

Isolerad hall med bärande högprofil och ytskikt av plåt

En modern, isolerad konstruktionslösning för taklutningar från 7 grader. Svetsad stålstomme med veckat liv, sandwichpaneler i vägg, bärande högprofilplåt i taket, underskiva, diffusionsspärr, isolering av stenull och cellplast (EPS), stålunderlagsboard och ytskikt av profilerad plåt.

Isolerad hall med bärande högprofil och svetsat tätskikt

En modern konstruktionslösning för hallar med låga taklutningar, upp till 7 grader. Svetsad stålstomme med veckat liv, sandwichpaneler i vägg, bärande högprofilplåt i taket, diffusionsspärr, isolering av stenull, takboard och ytskikt av svetsat tätskikt av bitumen-membran.

Isolerad hall med sandwichpaneler och rak taklinje

En konstruktionslösning för hallar med låg taklutning och rak taklinje. Stålstomme, sandwichpaneler i vägg, bärande högprofilplåt i takkonstruktionen, underskiva, diffusionsspärr, isolering av stenull och cellplast/EPS, stålunderlagsboard och ytskikt av svetsat tätskikt av bitumen-membran. Inbyggd takavvattning.

Isolerad hall med fackverk och bärande högprofil

En modern, isolerad konstruktionslösning för hallar med stora spännvidder och lutningar över 7 grader. Fackverkstomme med raka pelare, sandwichpaneler i vägg, bärande högprofilplåt i taket, underskiva, diffusionsspärr, isolering av stenull och cellplast (EPS), stålunderlagsboard och ytskikt av plåt.

  • Innovativ plintgrund

    Borgas unika plintgrund är utformad för att ta upp laster från stora som små byggnader samt fungera som upplag för kantbalkar och väggelement.

    Läs mer!

  • Begär en offert!

    Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    Skicka hallförfrågan!

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...