Sök
Förfrågan

Maximalt bekymmersfritt med våra bekväma pakettjänster

För dig som söker den mest ekonomiska lösningen i kombination med hög grad av bekvämlighet, rekommenderar vi en delad entreprenad med våra tillvalstjänster.

Om du gillar att hålla många bollar i luften, finns det pengar att spara genom att genomföra ditt byggprojekt i form av en delad entreprenad. I en delad entreprenad levererar vi en komplett överbyggnad genom vår enkla byggprocess, och du som byggherre tar hand om upphandling och samordning av projektets övriga entreprenörer och arbeten.

Men det kan vara mycket att hålla reda på, så för att förenkla för dig erbjuder vi följande uppskattade tillvalspaket.

Lyftpaketet

I Borgas utförandeentreprenader är det normalt beställarens åtagande att ta hand om lossning, interna lyft och transporter på arbetsområdet. Det ska ske i omfattning efter Borgas behov så att inte arbetena stannar av.

Med lyftpaketet kan du luta dig tillbaka när det gäller materialhanteringen, då Borga tillhandahåller följande:

Tjänst I grundpaketet Extra tillval
Tillhandahållande av lastmaskin.
Interna transporter och lyft inom arbetsområdet under etableringstiden.
Lossning av stomme vid leverans, inkl. lastmaskin.
Lossning av betongplintar och utplacering enligt grundplanritning.
Montagehjälp vid plintsättning

Etableringspaketet

I en delad entreprenad är det normalt beställarens åtagande att tillhandahålla bodar, utrustning för personalliggare och se till att det finns en fungerande avfallshantering.

Vi kan förenkla livet för dig som beställare genom att erbjuda vårt etableringspaket, i vilket ingår:

Tjänst I grundpaketet Extra tillval
Manskapsbod enligt byggbranschens krav på personalutrymmen.
Elektronisk personalliggare enligt Skatteverkets krav.
Byggcentral 20 A
Miljöstation för återvinning enligt gällande riktlinjer för avfallshantering
Arbetsbelysning på arbetsområdet (vid montage under vinterhalvåret)

Arbetsmiljöpaketet

Som byggherre har du ett långtgående, lagstadgat ansvar för arbetsmiljön och skyddsarbetet på byggarbetsplatsen. Detta omfattar i synnerhet samordning mellan de entreprenörer som finns på arbetsplatsen.

Borga kan avlasta dig så att du kan sova tryggt på natten. Under förutsättning att arbetena före och efter Borgas del av entreprenaden är begränsade kan vi erbjuda följande arbetsmiljöpaket:

Tjänst I grundpaketet Extra tillval
Bas-U, arbetsmiljösamordning under planering och projektering inkl. upprättande av arbetsmiljöplan
Bas-P, arbetsmiljösamordning under utförandet

Du kan läsa mer om byggherrens lagstadgade ansvar för byggarbetsmiljön i Borgas entreprenadskola. Där finns också korta beskrivningar av de arbetsuppgifter som åligger projektets Bas-P och Bas-U.

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...