Sök
Förfrågan

Kondensskydd för takplåt

Kondensskydd DropStop är Borgas lösning för kondensbildning under plåttak. Följderna av kondensbildning kan skapa stora skador på utrustning och material som finns i din byggnad.

Kondensdroppar bildas när varm luft kyls av mot den kalla takplåten, vilket kan vara ett problem i oisolerade hallar där temperatursvängningarna kan vara stora under dygnets timmar. Exempel på tak där kondensbildning inträffar är:

  • Oisolerade lagerhallar
  • Kalla tak på bostadshus (vindsutrymmen)
  • Utvändiga skärmtak

DropStop minimerar fuktproblematiken

En kondensväv som appliceras på takplåtens undersida minimerar problemet genom att kondensdropparna absorberas och förs ut genom väven vid takfoten, i stället för att de regnar ner från innertaket. Genom en kombination av ventilation och stigande temperatur under dagen bortförs fukten och väven torkar upp.

Kondensväven DropStop används främst på plåt som används i oisolerade tak, men också i de fall där isoleringen är monterad under lättbalken. Det är den perfekta lösningen i en byggnad med en jämn, icke-aggressiv miljö med medelhög fuktighet.

De goda reflekterande egenskaperna i den ljusgråa filmen bibehåller en god ljusnivå i byggnaden. DropStop kan användas i de flesta väl ventilerade byggnader, fabrikslokaler med dagproduktion och byggnader med minimal uppvärmning.

DropStop är en sammansatt fiberväv som är klistrad mot den lackerade plåtens undersida. Fiberväven är en blandning av natur- och syntetfibrer hopbundna med harts/bindemedel.

Ventilationsrekommendationer

För att kunna garantera funktionen på DropStop så måste kondensskiktet få torka ut under dagtid. Ventilationen är därför viktig, särskilt på heltäckta byggnader. Även om byggnaden är öppen rekommenderas en ventilerad nock för bästa resultat. För bästa effekt används med fördel Borgas mekaniska frånluftsventil Turbovent med tillhörande nockplåt.

Teknisk data:

Kulör väv/film: Ljusgrå
Tjocklek väv/film: 0,8 – 1,1 mm
Vikt väv/film: 95 g/m2
Vikt lim: 19 g/m2
Absorptionskapacitet: > 900 g/m2 vid 0° lutning, > 700 g/m2 vid 45° lutning, > 500 g/m2 vid 90° lutning
Torktid: 3 timmar (i 210°C med 50% fuktighet)
Brandklass A2-s1, d0 enligt EN 13501-1
Specialbehandling DropStop-väven är behandlad med ett svampmedel (enligt norm
EN1104 och NFX41517) för att motverka svampbildning som kan befläcka väven.
  • Önskas materialoffert, med eller utan arbete?

    Svara på några korta frågor om ditt behov så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    Skicka förfrågan!

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...