Sök
Förfrågan

Kondensskydd för takplåt

Kondensskydd DropStop är Borgas lösning för kondensbildning under plåttak. Följderna av kondensbildning kan skapa stora skador på utrustning och material som finns i din byggnad.

Kondensdroppar bildas när varm luft kyls av mot den kalla takplåten, vilket kan vara ett problem i oisolerade hallar där temperatursvängningarna kan vara stora under dygnets timmar. Exempel på tak där kondensbildning inträffar är:

  • Oisolerade lagerhallar
  • Kalla tak på bostadshus (vindsutrymmen)
  • Utvändiga skärmtak

DropStop minimerar fuktproblemen och minskar buller/oljud

En kondensväv som appliceras på takplåtens undersida minimerar problemet genom att kondensdropparna absorberas och förs ut genom väven vid takfoten, i stället för att de regnar ner från innertaket. Genom en kombination av ventilation och stigande temperatur under dagen bortförs fukten och väven torkar upp.

Kondensväven DropStop används främst på plåt som används i oisolerade tak.

De goda reflekterande egenskaperna i den ljusgråa filmen bibehåller en god ljusnivå i byggnaden. DropStop kan användas i de flesta väl ventilerade byggnader, fabrikslokaler med dagproduktion och byggnader med minimal uppvärmning.

DropStop är en sammansatt fiberväv som är klistrad mot den lackerade plåtens undersida. Fiberväven är en blandning av natur- och syntetfibrer hopbundna med harts/bindemedel.

Förutom DropStops goda egenskaper av att absorbera fukt så har den också goda resultat på minskande av buller. I oisolerade hallar förstärks ofta buller och regnljud. Med DropStop kan dessa irriterande bakgrundsljud minskas med upp till 40%.

Rekommendationer för ventilation

För att kunna garantera full funktion på Borgas DropStop så måste kondensskiktet få torka ut under dagtid. Ventilationen är därför viktig, särskilt på heltäckta byggnader. Om byggnaden är öppen rekommenderar vi en ventilerad nock för bästa resultat. För bästa effekt används Borgas mekaniska frånluftsventil Turbovent eller nockvent 200 med tillhörande nockplåt.

Teknisk data:

Kulör väv/film: Ljusgrå
Tjocklek väv/film: 0,8 – 1,1 mm
Vikt väv/film: 95 g/m2
Vikt lim: 19 g/m2
Absorptionskapacitet: > 900 g/m2 vid 0° lutning, > 700 g/m2 vid 45° lutning, > 500 g/m2 vid 90° lutning
Torktid: 3 timmar (i 210°C med 50% fuktighet)
Brandklass A2-s1, d0 enligt EN 13501-1
Specialbehandling DropStop-väven är behandlad med ett svampmedel (enligt norm
EN1104 och NFX41517) för att motverka svampbildning som kan befläcka väven.
  • Önskas materialoffert, med eller utan arbete?

    Svara på några korta frågor om ditt behov så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    Skicka förfrågan!

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...