Sök
Förfrågan
 • Turbovex Ventilation | BORGA
 • Turbovex Ventilation | BORGA
 • Turbovex Ventilation | BORGA
 • Turbovex Ventilation | BORGA
 • Turbovex Ventilation | BORGA

Turbovex, mekanisk frånluftsfläkt med värmeväxlare

Turbovex TX 3100A är en komplett fläktenhet för takmontage som bildar ett decentraliserat ventilations- och värmeväxlingssystem för din stålhall.

Turbovex är idealiskt för stora, öppna utrymmen och eliminerar behovet av avancerade rördragningar i taket, vilket ett traditionellt ventilationssystem med central fläktenhet för med sig. Dessutom minskar Turbovex hallens totala energibehov, eftersom den återvinner värme ifrån redan uppvärmd inomhusluft.

Fördelar med Turbovex:

 • Minskar hallens totala energibehov
 • Återvinner redan uppvärmd luft
 • Ger en ventilationslösning utan rördragningar under taket
 • Filtrerar och rengör luften i lokalen

Effektiv värmeåtervinning

Principen för värmeåtervinningen i Turbovex är baserad på en lågvarvig, roterande värmeväxlare. En frånluftsfläkt, som sitter på toppen av enheten, suger ut varm luft från lokalen genom utsugsventilen i botten på enheten. En annan fläkt suger samtidigt in luft från utsidan genom friskluftsintag i topphuven. De två luftflödena möts i den roterande värmeväxlaren som sitter mitt i enheten och den kalla uteluften värms upp. Den uppvärmda uteluften sprids ut i rummet genom utblåskanalen som sitter i överkant av utsugsventilen.

Varje enhet har en kapacitet på 1400-3000 m3/h.

Effektivt utsug med hjälp av undertryck

Genom ett större utflöde än inflöde av luft, skapar Turbovex ett undertryck i hallen vilket förhindrar värmeläckor som annars kan uppstå i byggnaden. En reningsdel i enheten filtrerar bort eventuella föroreningar i insugsluften och ett annat filter rengör utsugsluften. För att inte smutspartiklar ska skada enheten ska filtren bytas 2-4 gånger per år.

Enheten kan med fördel användas i bilverkstäder, garage och liknande där den effektivt hjälper till att suga ut skadliga avgaser.

Passar många tak och byggnadstyper

Turbovex kan monteras i olika sorters takkonstruktioner, som traditionellt isolerat tak med plåt-isolering-plåt eller membrantak på högprofilplåt.

Enheten kan installeras i taklutningar från 0-40° och kan placeras så att huvudenheten antingen hamnar under taket eller ovanför. Det innebär att du kan välja om inspektions- och serviceluckan ska hamna på in- eller utsidan av byggnaden.

Turbovex passar till:

 • Verkstäder
 • Garage
 • Produktionshallar
 • Sporthallar
 • Lagerhallar
 • Handelslokaler

Tekniska data Turbovex TX 3100A:

Storlek HxB 3393 x 1300 mm
Rördiameter mittdel 870 mm
Vikt 200 kg
Kapacitet 1400-3000 m³/h
Värmeåtervinning (3000 m3/h) 75 %
Strömförsörjning 1 x 230 V/50Hz
Motoreffekt 2 x 750 W
Energikonsumtion (3000 m3/h) 1044 W, 1,25 Kj/m³
Ljudnivå 46-60 dbA

Extra värmeenhet som tillval

Som tillval till Turbovex kan en extra värmetillsats installeras. Denna består av en elektrisk luftvärmare som ökar fläktenhetens effektivitet när det är minusgrader i luften.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under semesterperioden

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.