Sök
Förfrågan

Nyckelfärdiga byggnader med trygga totalentreprenader

En kunnig projekteringsfirma med mer än 10 000 genomförda byggnationer, det är vad du får när du väljer att bygga nyckelfärdig helhetslöning med Borga som totalentreprenör.

Att investera i en ny komplett byggnad är ett stort beslut, både för små som stora företag. I en byggentreprenad är det mycket att hålla reda på med allt från tillstånd och regelverk till det ansvar man har som byggherre.

Trygg totalentreprenad | BorgaEtt byggprojekt är mer än en upphandling, du blir byggherre med att ansvar för att byggnationen följer lagar och regler inom arbetsmiljö och för att hålla ordning på vilka som vistas på byggarbetsplatsen. Dessutom ska du koordinera underentreprenörernas arbete. Du ska se till att alla har korrekta arbetsinstruktioner och ritningar och dessutom dyker upp vid rätt tillfälle med rätt manskap och rätt utrustning. Lägg därtill kontakter med tillståndsgivande myndigheter, grannar, materialleverantörer och andra intressenter – då förstår du att det är mycket som riskerar att falla mellan stolarna om du ska hantera den egna verksamheten samtidigt. Allt sådant kan Borga avlasta dig med.

En totalentreprenör med erfarenhet

Vi känner till vilka krav som gäller för olika sorters byggnader och kan hantera små som stora bygg- och totalentreprenader på ett både effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Vi genomför totalentreprenader för alla branscher: lantbruk, industri, handel och offentlig sektor. Oavsett användningsområde, är en byggnad alltid del av ett större sammanhang. Det kan handla om fungerande logistik på platsen eller att din byggnad harmoniserar med omgivningen. Vi hjälper dig att få till en optimal helhetslösning.

Vår samlade erfarenhet av byggnation, vår interna kompetens inom byggprojektering, generalentrepenad och vårt kvalitetssystem gör att vi kan erbjuda en oslagbar kombination av kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet. Detta gör oss till den trygga vägen från idé till färdig byggnad. Vi avlastar dig så att du lugnt kan fokusera på att sköta din dagliga verksamhet.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter och kan ge dig goda råd, information och svar på det du funderar över kring din byggnation. Desto tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre blir din färdigställda byggnad.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

I en totalentreprenad är vi med dig genom hela byggprocessen

När du väljer Borga som byggentreprenör får du en samarbetspartner som är med från start till mål och som jobbar kvalitetssäkrat. Våra främsta fördelar och styrkor är att vi har egna resurser för att rita och projektera och lång erfarenhet av att genomföra totalentreprenader inom olika segment. Det innebär att vi kan vara med redan i idéprocessen, på så sätt sparar du både tid och pengar.

 1. Behovsanalys
 2. Inköp
 3. Projektering
 4. Produktion
 5. Överlämning
 6. Verksamhetsstart

När byggnationen startar säkerställer vi att alla underentreprenörer och materialleverantörer genomför projektet på rätt sätt och i rätt tid. Dessutom anlitar vi bara erkänt kvalificerade underentreprenörer till våra byggprojekt. Vi har ett stort kontaktnät med etablerade, långsiktiga samarbetspartners inom allt från markarbete till VA.

Borga är en generalentreprenör som har kunskap om allt som rör byggprocessen. Vi kan stötta dig som byggherre med att hantera samordningsansvar, det vill säga arbetsmiljöansvar och skyddsfrågor på byggarbetsplatsen. Borga ger dig garanti för både kvalitet och säkerhet genom projektledning. Som extra trygghet får du därför en dedikerad projektledare som hjälper dig med dessa frågor, vilket gör att du kan sova gott om natten.

Därför ska du välja Borga som generalentreprenör

 • Du får en helhetsleverantör som hjälper dig från idéskiss till färdig byggnad
 • Vi har egna resurser för att rita, projektera och projektleda, inga externa konsulter
 • Kvalitetssäkrad arbetsprocess enligt ISO 9001
 • Vi jobbar bara med etablerade och duktiga underentreprenörer
 • Prestationsbaserad betalningsmodell för extra trygghet
 • Vi har en stabil och engagerad ägare och är del av hallbyggarkoncernen Borga

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...