Sök

Fästdon och tillbehör

Till taket eller fasaden krävs genomtänkta tillbehörsprodukter av bra kvalitet. Borga hjälper dig med prisvärda tillbehör om det så handlar om nybyggnation, takrenovering eller fasadbyte.
En komplett materialleverans från Borga innehåller inte bara plåt. För ett tätt montage med lång hållbarhet krävs passande tätband, rätt skruv och membran och självklart bra takavvattning. Tänk också på att bolagsverket ställer krav på tillträdes- och skyddsanordningar för taket.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...