Sök
Förfrågan

Ledning och administration

Ledning Borga Plåt AB

Anders Paulsson

Anders Paulsson

VD Borga Plåt, COO Borga Gruppen

0511-34 65 91

Mattias Streith

Mattias Streith

Arbetschef

0511-79 18 19

Ola Hektor

Ola Hektor

Ekonomichef

0511-79 18 15

Christer Bärgman

Christer Bärgman

Produktionschef

0511-34 65 97

Kristina Oldin

Kristina Oldin

HR-ansvarig

0511-791838

Ekonomi

Ola Hektor

Ola Hektor

Ekonomichef

0511-79 18 15

Maria Månsson

Maria Månsson

Ekonom

0511-79 80 89

David Gyllingsten

David Gyllingsten

Ekonom

0511 79 18 37

Marknad

Charlotte Rosén

Charlotte Rosén

Marknadschef

0511-791824

Linda Johansson

Linda Johansson

Marknadsförare

0511 - 34 65 86

Koncernledning

Peder Dagsánth

Peder Dagsánth

VD Borga Holding AB

0 511-34 77 11

Anders Paulsson

Anders Paulsson

VD Borga Plåt, COO Borga Gruppen

0511-34 65 91

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...