Sök
Förfrågan

Integritetspolicy avseende kunder och leverantörer

Borga Plåt AB (”Borga”, ”Vi”) är ett bolag inom Borga koncernen verksamma inom byggkomponentförsäljning och hallbyggnation. Borga behandlar personuppgifter enligt svensk lag. Borga är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi härigenom informerar dig om. Du kan alltid komma i kontakt med Borga genom att kontakta oss via kontaktuppgifter på denna webbsida.

Vi behandlar dina personuppgifter för:

 • Att kunna uppfylla våra avtal som vi har med dig
  • Såsom leverans av gods, tjänster i samband med genomförande, garantier eller senare service
 • Att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför ett eventuellt avtal med dig som kund
  • Detta kan innefatta förberedelser för att skapa en offert och även kreditupplysningar
 • Att kunna uppfylla lagliga skyldigheter såsom sådan skyldighet som följer av bokföringslagen och skatterättslig lagstiftning
 • Att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Den behandling av personuppgifter som vi utför är nödvändig för att kunna hantera offerter och ingå avtal med dig. Detta utgör även en av våra lagliga grunder för att behandla personuppgifter. I marknadsföringsändamål är vår lagliga grund för behandlingen att vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Du är inte skyldig att tillhandahålla Borga med dina personuppgifter, men det kan vara nödvändigt för att du skall kunna ingå ett avtal med oss. Borga kan alltså inte leverera utan vissa nödvändiga personuppgifter, såsom namn och leveransadress.

Personnummer behandlas endast då det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen såsom för att säkerställa en säker identifiering eller för ett något annat beaktansvärt ändamål.

För att kunna ge dig den bästa service så behandlar Borga även information om dina tidigare köp, såsom tidigare beställda plåtprofiler, färger osv.

Vid event och mingel som Borga anordnar eller deltager i, kan det hända att bilder och filmer tas i marknadsföringssyfte. Dessa kan även komma att publiceras på Borgas hemsida, i sociala medier och i tryckt form. Vår lagliga grund för denna behandling är Borgas berättigade intresse av att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster.

För att fullfölja vårt avtal kan Borga överföra information såsom leveransadress och projektnummer till övriga bolag inom koncernen som finns inom (EU/EES) Borga kan även komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer/samarbetspartners. Borga iakttar hög säkerhet vid all behandling av personuppgifter.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålen.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att invända mot viss behandling. Du har även rätt till s.k. dataportabilitet.

Du kan närsomhelst begära att inte få marknadsföring genom att kontakta oss.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.”

Vi använder oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

 • Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

  Borga Plåt AB (556185-7037)

  Adress:
  Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara

  Telefon:
  0511-34 77 11

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under midsommar och semesterperioden

Från kl 12.00 dagen innan midsommar samt midsommarafton håller Borga stängt.

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.