BORGA
Sök

Bygg din bästa lagerhall med Borga

Att bygga lagerhall kan vara ett långsiktigt beslut. Välj en lösning för framtiden! Både när det gäller möjligheter att expandera som att ha ett bra andrahandsvärde den dagen verksamheten flyttar.

Borga har byggt många lagerhallar för olika branscher och verksamheter genom åren. Mer än 45 års erfarenhet gör oss till en trygg och stabil partner. Vi är välkända för vår kvalitet, våra säkra leveranser och snabba byggnationer. Vi levererar när överenskommet så att din affärsplan inte blir försenad. Du får en mångsidig och hållbar byggnad till förmån för ett bra andrahandsvärde, vilket gör oss till ett tryggt val för ditt byggprojekt. Dessutom kan vi enkelt förbereda din hall för framtida utbyggnad i alla riktningar, så att lagerkapaciteten kan ökas i takt med behoven.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter på hallbyggnation och kan ge dig goda råd och svar på det du funderar över om dina byggplaner, oavsett om det gäller teknik eller  byggprocessen. Vi fäster därför alltid stor vikt vid att förstå dina behov, krav och  din målbild. Och tänk på att ju tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre och mer ekonomisk kommer din färdigställda byggnad att bli.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Vårt byggsystem är som gjort för att bygga lagerhallar

Vi kan anpassa vårt byggsystem för att möta kraven i olika logistiklösningar. Vår innovativa tvåledsram möjliggör hög fri takhöjd utan onödigt höga väggar. Om det är raka pelare som eftersträvas för att få plats med lagerinredning, då är det vår fackverkskonstruktion som gäller. En stor fördel med vårt byggsystem är den flexibla längden på facken. Du kan få upp till  7,2 meter mellan pelarna, vilket betyder att vi kan optimera hallen efter måtten på olika hyllsystem. Och om det är riktigt tunga saker som ska förvaras kan ett entresolplan vara bästa alternativet.

Innerväggar kan byggas i brandklassat utförande och sätts då helst mellan facken. Vi kan också leverera en hall helt utan innerväggar, de är lätta att sätta in vid ett senare tillfälle. Ofta önskas oisolerade utrymmen, eller sektioner utan väggar som kan fungera som väderskyddade lastzoner.

När det gäller lastlösningar så kan vi leverera och installera lasthus, lastbryggor och portar. Industriportar, interna eller externa kan manövreras manuellt eller med automatik. Vår ramkonstruktion tillåter skärmtak upp till 4,5 m utan pelare, vilket är perfekt som väderskydd.

Fördelar i urval:

  • Säker leverans och snabbt montage
  • Lufttät konstruktion
  • Ramkonstruktion som tillåter hög fri takhöjd
  • Flexibla avstånd mellan pelarna
  • Enkelt förbereda för tillbyggnad i valfri riktning

Typiska egenskaper – lagerhallar:

Stomme – Ramtyp Skara, Malung, Uddevalla eller av fackverkstyp
Taklutning – 7 eller 15° för plåttak eller 3-7° för gummiduk/papptak
Isolerad lagerhall – Platsbyggd, konventionellt isolerad vägg med plåtfasad, alternativt sandwichpaneler
– Platsbyggt, konventionellt isolerat plåttak
– Alt. isolerat gummiduk/papptak på självbärande högprofilplåt, för stora tak
– Betongplintar med isolerad kantbalk eller väggelement alt. monteras på gjuten platta
Oisolerad lagerhall – Fasad av 0,6 mm plåtprofil
– 0,6 mm takplåt Super 40 med kondensskydd
– Mekaniska frånluftsventiler Turbovent på takåsen
– Horisontella ljusinsläpp med hög placering längs långsidorna
– Betongplintar med kantbalk eller väggelement
Tillvalslösningar – Elektriskt manövrerade industriportar i olika storlekar
– Skärmtak över lastzoner, upp till 4,5 m utan pelare
– Väderskyddade lastzoner i form av fack utan väggar på en eller flera sidor
– Lasthus
– Horisontella, längsgående fönster med hög placering
– Rökluckor

Vad ingår när du bygger en hall med Borga?

När du köper en stålhall från Borga beställer du i praktiken en komplett materialleverans som omfattar en för dina behov, skräddarsydd hallbyggnad med montage. Du kan också välja att montera byggnaden själv, då levererar vi materialet och reser stommen, med din hjälp.

Relaterade dokument
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...