Sök
Förfrågan
  • Johan Eriksson, Uddevalla hamnterminal

“Vårt bästa magasin”

Till Uddevalla hamn anlöper 270 fartyg om året och i hamnen hanteras över en miljon ton gods vilket motsvarar över 25 000 långtradare. Hamnen finns lokaliserad där en gång det stora Uddevallavarvet låg och på det stora hamnområdet hanteras i princip allt gods utom flytande bulk. Bilar, timmer, papper och förstås containrar. Hamnen fungerar som en nod för omlastning mellan båt, bil och tåg. En daglig godstågspendel för containrar och trailers går mellan hamnen och Göteborg.
TEXT: EVERT BLOMKVIST | FOTO: THOMAS HARRYSSON

Det senaste tillskottet till de 40 000 kvadratmeter magasinsyta som finns i hamnen är en hall levererad av Borga. En imponerande byggnad på 6000 kvadratmeter helt fri yta. Med en vacker blå färg sticker den ut och den fyller väl sin funktion enligt beställaren.

– Jag gjorde egentligen bara en rambeskrivning när vi begärde in anbuden, berättar Johan Eriksson, teknisk chef på Uddevalla Hamnterminal AB som är ett kommunägt bolag.

– Det var längd, bredd, takhöjd, portar och liknande. Sedan växte projektet fram ihop med anbudsgivarna. Jag hade ett gigantiskt Exceldokument där jag lade in och jämförde olika konstruktionsdetaljer och priser mellan anbudsgivarna. Likadant med olika garantier på olika detaljer och sådant.

– När vi väl skrev avtal med Borga så var vi helt klara med hur det skulle se ut.

En del speciella önskemål fanns från beställarnas sida vilka Borga kunde tillgodose genom flexibiliteten i sin konstruktionsprocess.

Det var exempelvis takutsprången och snörasskydden som gör att lastningen kan ske väderskyddat och att pallar kan lastas av snabbt under tak för att sedan sorteras och köras in i lokalen. Dessutom ställde beställaren höga krav på att konstruktionen skulle tåla mycket hög snölast.

– Det kom sig av att vi under de snörika vintrarna för några år sedan hade flera fall där hallar rasade på grund av snön, både här i hamnen och i trakterna runt omkring. Vi skottade och skottade för att undvika fler katastrofer och det var riktigt otäckt att skicka upp personal när taken redan bågnade.

Det visade sig att priset för att gå upp i takstandard i stort sett motsvarade vad det kostade för att skotta taket en gång.

– Nu behöver vi inte bekymra oss över detta någonsin, menar Johan som också nämner att takfärgen repades sönder under skottningen eftersom snön frusit fast.

En annan sak som inte är standard i en Borgahall är pelarna som bär upp takkonstruktionen. Här är de helt raka och lika breda från golv till takstol.

– Borga kör ju vanligtvis med stolpar som smalnar av nedåt och därmed lutar lite inåt hallen på insidan.

De vanliga pelarna ger mer golvutrymme men Johan ville minimera olycksrisken när truckförarna staplar pallar högt.

– En truckförare tittar ju främst var han kör vid golvet.

Förutom priset var smidigheten och flexibiliteten i konstruktions- och planeringsarbetet från Borgas sida något som vägdes in när anbuden beaktades.

– Jag måste säga att jag faktiskt är imponerad av hur väl hela byggprocessen har löpt, säger Johan.

– Ända från första kontakten med Borga till slutbesiktningen har allt fungerat otroligt smidigt. Borga har ju haft totalentreprenaden på byggnationen medan jag upphandlat markarbeten och el på annat håll. Men byggmötena har fungerat så bra att jag i stort sett kunnat luta mig tillbaks och låta aktörerna sköta det hela.

– Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med kvaliteten på den färdiga byggnaden, det är vårt bästa magasin.

borga_steel_buildings_commercial_case_1

Fakta Uddevalla Hamnterminal AB | Kommunägt hamnbolag som hanterar en miljon ton gods årligen vilket motsvarar drygt 25 000 långtradare. 70 årsanställda sköter lossning, lastning och omlastning av både styckegods och bulkgods. Omkring 270 fartyg anlöper hamnen årligen. En godstågspendel trafikerar dagligen sträckan Uddevalla hamn – Göteborg. Bolaget omsätter närmare 80 miljoner kronor.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under midsommar och semesterperioden

Från kl 12.00 dagen innan midsommar samt midsommarafton håller Borga stängt.

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.