Sök
Förfrågan

Att tänka på när du upphandlar ditt byggprojekt

Allt börjar med ditt behov och hur du vill att din byggnad skall se ut och fungera. Det kan vara värdefullt att åka på studiebesök och titta på andras lösningar.

Har du en klar idé om hur du vill att din byggnad skall se ut går offertprocessen mycket fortare och du undviker misstag längre fram i projektet. När du har grunddragen klara hjälper vi gärna till med detaljerna i både funktion och utformning. Vi kan även hjälpa till med ritningar i ett tidigt skede.

Nästa steg är att göra upp en kalkyl och budget för din tänkta investering. Vi räknar då på del delar som kommer ingå i vår del av entreprenaden. Börja i god tid med att säkerställa finansieringen. Vår erfarenhet visat att de är bra att säkra sin finansiering på ett tidigt stadium i processen. I en del fall tar det längre tid än man förväntat sig att lösa finansieringsfrågan.

Tala med våra rådgivare

Vi är experter och kan ge dig goda råd, information och svar på det du funderar över kring din byggnation. Desto tidigare våra rådgivare kommer in i din beslutsprocess, desto bättre blir din färdigställda byggnad.

VÄLJ DIN KONTAKTPERSON HÄR!

Var förberedd och sätt dig in i ditt ansvar som byggherre

Det här kan du som beställare göra för att säkra kvaliteten i ditt projekt.

 • Tag reda på vilka ansvar du har som byggherre, information finns bland annat i vår Borgas entreprenadskola
 • Skicka in alla tillståndsansökningar till berörda myndigheter i god tid, ibland kan det ta lång tid att få alla tillstånd klara. Givetvis hjälper vi till med detta vid behov.
 • Gör en rimlig tidsplan som även inkluderar tid för projektering, det vinner alla på – ekonomiskt som kvalitetsmässigt.
 • Det är viktigt att du själv sätter dig in i projektet och granskar och följer alla handlingar.
 • Glöm inte att försäkra byggnaden vid överlämnandet.

Jämför oss gärna med andra!

Att ta ansvar för helheten är Borgas kännetecken. Därför tycker vi att det viktigt att du kontrollerar följande när du jämför oss med andra aktörer.

Säkerställ att den du jämför Borga mot…

 • …arbetar systematiskt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.
 • …tar ansvar för både projektering och utförande så att inte ansvarsfrågan riskerar att blir oklar om något går fel i byggnationen.
 • …upprättar kontrollplaner för projekteringen, så du vet att allt går rätt till.
 • …har förmåga att ta ansvar om något går fel.
 • …har behörighet att hjälpa dig med kraven i arbetsmiljölagen.
 • …håller regelbundna byggmöten med alla intressenter under byggnationen.
 • …upprättar kontrollplaner för utförandet.
 • Fullskalig totalentreprenad

  Vill du ha en nyckelfärdig leverans med markarbete, platta och installationer?

  Läs mer

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...