Sök
Förfrågan

Installera solceller när du köper din stålhall från Borga

Vi erbjuder nu installation av solceller i samband med köp av stålhall eller vid renovering av tak. Vi ser till att allt sker smidigt och effektivt, från den första konsultationen till färdig installation! Det är det vi på Borga kallar bekymmersfri byggnation.

Kontakta våra rådgivare

Installera solceller till din nya hall

Varje kund har unika behov och mål. När du väljer en stålhall från Borga, garanterar vi inte bara högsta kvalitet och en gedigen konstruktion som möter dina specifika behov, utan vi ger dig även möjligheten att integrera solceller på ditt plåttak.

Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar just dig och din fastighet. Vårt erfarna team arbetar nära dig för att utforma och installera solcellssystemet på ett sätt som bäst kompletterar din stålhall eller takrenovering.

Bekymmersfritt och hållbart

Du sparar tid, pengar och bekymmer genom att låta Borga installera solceller på din jordbruksfastighet eller industrilokal i samband med nybyggnation eller takrenovering. Genom att investera i en stålhall från Borga och samtidigt installera solceller kan du dra nytta av flera fördelar.

Med solceller i leveransen av din hall kan vi dra nytta av en gemensam projektering, genomtänkta tekniska lösningar och en samordnad arbetsplatsetablering. Det gör att du får en installation som är hållbar i ordets rätta bemärkelse.

Solceller - en extra inkomstkälla

Att montera solceller i samband med nybyggnation av en stålhall eller vid byte av ladugårdstak ger många fördelar. Solceller är en hållbar och kostnadseffektiv lösning för dig som vill minska både din miljöpåverkan och dina elkostnader.

Du får dessutom en extra inkomstkälla som kan bidra till finansieringen till din byggnation, genom att minska dina energikostnader och sälja överskottselen till elbolaget. En investering i solceller tillsammans med en ny stålhall är därmed ett klokt val för dig som önskar hållbar framtid och en stabil ekonomisk situation.

Bidra till en mer hållbar miljö

Genom att använda solceller minskar man beroendet av fossila bränslen som är skadliga för miljön. Dessutom kan solceller användas för att minska avfall och återvinna energi. Genom att investera i solceller, hjälper man till att minska koldioxidutsläppen och bidrar till en renare och mer hållbar miljö.

Hur fungerar solceller?

Solceller är en hållbar lösning som omvandlar solens strålar till elektricitet. Dessa små kraftverk installerade på taket  genererar ren och förnybar energi som för att driva fastighetens elförbrukning men också för att lagra batterier.

Solcellerna är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som omvandlar solens ljus till elektrisk ström.

Vad är fördelarna med solceller?

Det finns många fördelar att installera solceller på ditt plåttak som gynnar både dig och miljön.

Solcellerna kommer att omvandla solens energi till elektricitet, vilket minskar ditt beroende av externa energikällor och bidrar till en betydande minskning av din elförbrukning men också en minskad miljöpåverkan genom färre utsläpp av växthusgaser.

 

 

Passar solceller på mitt tak?

Solceller är flexibla och kan anpassas till olika typer av fastigheter och monteras med fördel på bostadshus, företagsbyggnader och  lantbruksanläggningar.

Geografiskt läge och taklutning är faktorer vi tittar över inför installationen av dina solcellspaneler för att du ska få den optimala lösningen.

Oscar Koskenranta
Oscar Koskenranta

Säljare byggtillbehör, plåt, fönster

0511-79 18 22 RIng
"Kontakta mig redan idag för att diskutera hur solceller kan integreras på din fastighet och hjälpa dig att dra nytta av solens oändliga energiresurser".

Ett perfekt tillfälle

Att installera solceller är en smart lösning för att minska sin klimatpåverkan och samtidigt spara pengar på elräkningen. Det finns olika sätt att installera solceller på, men en fördelaktig tidpunkt att överväga installation är vid nybyggnation och vi på Borga finns med dig hela vägen.

Solceller vid nybyggnation

Vid nybyggnation har man möjlighet att designa och planera för solceller från början.

Detta innebär att man kan skapa ett tak med optimal taklutning och orientering för att maximera solinstrålningen och därmed energiproduktionen från solcellerna. Det är också enklare att integrera solceller i taket på ett estetiskt tilltalande sätt om man planerar det från början.

Solceller vid takbyte

Vid takbyte är det också fördelaktigt att överväga installation av solceller.

Detta eftersom taket ändå måste bytas och man kan samtidigt passa på att montera solceller för att producera sin egen el. Genom att kombinera takbyte med installation av solceller kan man även få fördelar såsom minskade installationskostnader och ökad energieffektivitet.

Billig och ren energi

Solpaneler ger billig och ren energi samtidigt som de minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till en mer hållbar framtid.

 

Självförsörjande

Allt fler inser värdet av att producera sin egen el. Överskottet kan du dessutom sälja vidare till ditt elbolag.

Bästa tillfället

Passa på att investera i solceller när du ska bygga en ny hall!

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...