Sök
Förfrågan
Sök

Allmänna Bestämmelser (AB)

Snälla, förklara för en oinvigd vad som menas med Allmänna bestämmelser. Tack!

Svar

I Sverige används så kallade standardavtal inom olika branscher för att förenkla upprättandet av avtal och affärsuppgörelser mellan köpande och säljande part (i byggbranschen beställare och entreprenör), så kallade Allmänna Bestämmelser.

De mest kända standardavtalen finns inom byggbranschen och heter Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Dessa finns i olika anpassningar beroende på vilken entreprenadform som avses.

Standardavtalen ska ge en rimlig riskbalans mellan parterna och tas fram av företrädare från både beställar- och utförarsidan (Föreningen Byggandets Kontraktskomitté BKK). Allmänna Bestämmelser ges ut av förlaget Svensk Byggtjänst.

Vilket standardavtal som används i entreprenaden skall anges i kontraktshandlingarna. En del bestämmelser är öppna för att beställare och entreprenör skall kunna avtala om annan reglering än de som framgår av standardavtalet. Läs mer under Administrativa Föreskrifter.

Siffran som anges i namnet för respektive standardavtal står för utgivningsåret.

AB 04

Är den senaste upplagan av det standardavtal med Allmänna Bestämmelser för utförandeentreprenader, i vilka beställaren ansvarar för projekteringen. Den tidigare upplagan hette AB 92.

ABT 06

Är den senaste upplagan av det standardavtal med Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, i vilka entreprenören ansvarar för projekteringen. Den tidigare upplagan hette ABT 94.

AB-U 07

Är den senaste upplagan av det standardavtal med Allmänna Bestämmelser som är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenör och underentreprenör, där AB 04 används i avtalet mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.

ABT-U 07

Är den senaste upplagan av det standardavtal med Allmänna Bestämmelser som är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenör och underentreprenör, där ABT 06 används i avtalet mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...