Sök
Förfrågan
Sök

Vilka garantier har ni på en stålhall?

Jag ska investera i en hall men vill veta hur länge den håller och vilka garantier som finns?

Svar

En stålhall är en trygg investering och en hållbar produkt på många sätt, och tar man dessutom hand om den kan den hålla hur länge som helst!

Vi tillämpar byggbranschens Allmänna Bestämmelser i våra entreprenadkontrakt och normalt har vi en garantitid om 2 år på själva entreprenaden och 2 år på byggmaterialet. Därutöver omfattas själva arbetena av en garantitid om 10 år som skyddar dig mot inbyggda bygg- och konstruktionsfel om något sådant mot förmodan skulle hända.

För Borgas byggplåt gäller dessutom en förlängd varugaranti om 10 år under förutsättning att underhåll och hantering sker i enlighet med Borgas garantivillkor. 

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...