Sök
Förfrågan
Sök

Går det att bygga ut eller att isolera en stålhall?

Verksamheten växer och vi behöver bygga ut och förändra lokalerna. Vad har vi för alternativ?

Svar

Om man vet att verksamheten man bedriver har tillväxtpotential så är det god idé att förbereda hallbyggnaden redan från början, det är det absolut billigaste sättet och kan spara mycket huvudbry när det väl är dags att expandera. Både ur ett konstruktionsmässigt som estetiskt perspektiv.

När vi förbereder en hallbyggnad för framtida expansion kan det handla om att bygga en stabilare stomme i ändfacket än vad som annars hade behövts. Ska man inte förlänga hallen så är det en onödig kostnad, men om man ska förlänga hallen någon gång så är det oerhört ekonomiskt och sparar mycket pengar när det väl är dags.

Att förbereda hallen för framtida expansion kan också handla om att man redan från börjar tar hänsyn till vilka laster som grunden ska tåla, när byggnaden kommer utgöra ett större vindfång etc. Att öka storleken på ett par plintar eller öka djupet på betongplattan är faktiskt en ganska smal sak, när man väl ändå bygger.

Men självklart kan det gå utmärkt att förlänga en hall som inte är förberedd. Helst ska det då vara en Borgahall, så att vi kan gå tillbaka och titta på de beräkningar som gjorts tidigare.

När det gäller att tilläggsisolera en stålhall, är det lite samma sak. Fundera på om det inte är möjligt att köpa till detta redan från början. För visst kan det gå bra att isolera en hall i efterhand, men det blir ett mycket mindre effektivt, svårare att få tätt vilket är mycket viktigt, och man behöver ju dessutom etablera arbetsplatsen en extra gång!

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...