Sök
Förfrågan
Sök

Vad betyder snözoner och hur påverkar det min offert på hall?

Vad har snözonerna för inverkan på min hallbyggnad, spelar det roll var i Sverige man bor?

Svar

Snözonerna handlar om att det faller olika mängd snö och är olika medeltemperaturer på olika platser i vårt avlånga land, vilket skapar olika förutsättningar för hur byggnader måste konstrueras.

Tjock snö som lägger sig på ett hustak innebär en stor last som husets konstruktion ska tåla. När snön töar, och kanske fryser igen, kan denna last dessutom bli ännu tyngre. Därför finns det snözoner som berättar vilka krav som gäller för byggnader beroende på var de ska byggas.

När Borgas konstruktörer dimensionerar våra hallbyggnader tar de inte bara hänsyn till snözoner, utan även vindförhållanden och terrängtyper. Här kan du läsa mer om Snö, vind och lastzoner.

På Boverkets hemsida kan du söka efter just Din snözon och/eller vindlastzon.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...