Sök
Päring
Sök

Vad är skillnaden mellan upphandlingsformer och entreprenadformer?

Svar

Det är nödvändigt att förstå skillnaden mellan entreprenadformer och upphandlingsformer. Dessa kategorier definierar på olika sätt hur parterna i ett byggprojekt samarbetar och förekommer ofta i kombination med varandra.

Entreprenadformer

Begreppet entreprenadformer handlar om vilket ansvar en byggentreprenör har avseende funktionen på det som skall byggas. Exempel på entreprenadformer:

  • Utförandeentreprenad
  • Totalentreprenad
  • Styrd totalentreprenad

Upphandlingsformer

Begreppet upphandlingsformer handlar om hur många leverantörer du som byggherre väljer att ha din affärsuppgörelse med och vem som ansvarar för samordningen på arbetsplatsen. Exempel på upphandlingsformer:

  • Generalentreprenad
  • Delad entreprenad
  • Underentreprenad

Ett byggprojekt utgör alltid en kombination av de båda.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...