Sök
Förfrågan
Sök

Entreprenadformer

Förvirringen är stor bland många kring detta med olika typer av entreprenadformer. Få verkar veta vad som gäller. Vänligen förklara (tydligt)!

Svar

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad är en entreprenad där beställaren svarar för projekteringen och entreprenören ansvarar för att utförandet görs i enlighet med av instruktioner som tillhandahålls av beställaren.

I en utförandeentreprenad är det beställaren som ingår avtal med eventuella konsulter. Beställaren av en utförandeentreprenad är ofta en generalentreprenör eller huvudentreprenör (vid en delad entreprenad), men kan också vara byggherren själv.

Totalentreprenad

En totalentreprenad är en entreprenad där entreprenören svarar för såväl projektering som utförande och är den part som ingår avtal med eventuella konsulter. Vid en totalentreprenad är det vanligast att entreprenören sköter projekteringen (för både kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten) eller låter genomföra projekteringen med externa konsulter.

En totalentreprenad kan ibland kallas för ”funktionsentreprenad”, eftersom det underlag som beställaren lämnat ifrån sig endast behöver innehålla krav där den tänkta funktionen framgår, inte hur något skall se ut eller vara.

Det är entreprenörens ansvar att ta reda på, och upplysa beställaren om, vilka krav som gäller för den tänkta byggnationen under dels anbudsfasen och projekteringsfasen.

Styrd totalentreprenad

Ofta vill beställaren få större kontroll över det arbete som entreprenören utför. Då tillämpas entreprenadformen styrd totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören ansvarar för att leverera den totala funktionen, men att beställaren specificerar någon eller några delar av entreprenaden. Det kan röra sig om att entreprenören skall använda sig av någon särskilt angiven lösning, produkt eller önskar ett specifikt utförande på något.

I denna entreprenadform övertar beställaren ansvaret från entreprenören gällande funktionen hos just dessa delar. Däremot är entreprenören fortfarande skyldig att se till så att de specifika delarna inte försämrar den totala funktionen i entreprenaden.


Lyssningstips!

Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

Totalentreprenad, generalentreprenad | BORGA

Nyckelfärdiga byggnader med trygga totalentreprenader

En kunnig projekteringsfirma med mer än 10 000 genomförda byggnationer, det är vad du får när du väljer att bygga nyckelfärdig helhetslöning med Borga som generalentreprenör.

Läs mer

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...