Sök
Förfrågan
Sök

Upphandlingsformer

Upphandling är komplext och det är till och med svårt att skilja på en typ från en annan. Berätta gärna hur det ligger till!

Svar

Generalentreprenad

I en generalentreprenad handlar beställaren upp en entreprenör som sedan i sin tur handlar upp de underentreprenörer som denne behöver. Beställaren överlåter samordningsansvaret till generalentreprenören och slipper därmed risken för att saker ”trillar mellan stolarna”. En av flera fördelar med en generalentreprenad ä att beställaren/byggherren bara har en avtalspart och därmed ett mindre antal kontakter som ska hanteras under entreprenaden.

En generalentreprenad kan vara både en utförandeentreprenad eller en totalentreprenad.

Samordnad generalentreprenad

Beställaren handlar då upp på samma sätt som vid delad entreprenad men överlåter därefter affärsuppgörelserna med underentreprenaderna till en generalentreprenör, vanligen byggentreprenören. Denne ansvarar sedan ensam gentemot beställaren såväl för sina egna arbeten som för underentreprenörernas.

Delad entreprenad

I en delad entreprenad handlar beställaren direkt upp ett antal entreprenörer. Dessa blir då sidoentreprenörer till varandra och har byggherren får samordningsansvar. Beställaren får total kontroll över t.ex. ekonomin och vilka entreprenörer som utför olika arbeten.

Risken är beställaren inte mäktar med samordningsansvaret kring arbeten, arbetsplatsmiljöfrågor etc. vilket kan leda till tillbud, att saker trillar mellan stolarna eller entreprenörernas arbeten inte sker i rätt ordning. Det kan också uppstå gränsdragningsproblem mellan olika sidoentreprenörer som kan vara svåra för beställaren att förutse eller hantera.

Huvudentreprenör i en delad entreprenad

I en delad entreprenad finns det ett ofta behov av att beställaren överlåter samordningsansvaret åt en av entreprenörerna, vilken ofta kallas för huvudentreprenör. Vanligast utses byggentreprenören till detta, eftersom denna ofta är på plats under en stor del av entreprenadtiden. Huvudentreprenören samordnar arbetet som ska utföras och eventuellt även arbetsplatsmiljöfrågor.

Underentreprenad

Underentreprenader utförs på beställning av en general- eller huvudentreprenör (vid delad entreprenad). Den underentreprenör som anlitas arbetar åt den upphandlande entreprenören, inte åt dennes beställare (som oftast är byggherren). Det är vanligt att byggherren har möjlighet att godkänna de underentreprenörer som general-/huvudentreprenören vill anlita.


Lyssningstips!

Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under midsommar och semesterperioden

Från kl 12.00 dagen innan midsommar samt midsommarafton håller Borga stängt.

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.