Sök
Förfrågan
Sök

Vad gör en kontrollansvarig?

Jag har hört att jag behöver en person som är kontrollansvarig för mitt byggprojekt. Stämmer det och vad gör i så fall en kontrollansvarig?

Svar

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten behöver normalt (om inte arbetena är så ringa att de varken kräver bygglov eller bygganmälan) en kontrollansvarig (KA).

Kontrollansvarig måste vara certifierad och ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

I vår Entreprenadskola förklarar vi mer kring vad en kontrollansvarig har för roll i byggprocessen.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...