Sök
Förfrågan
Sök

Europeisk konstruktionsstandard (EKS)

EKS står för Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder – men vad är det för något?

Svar

EKS, innehåller regler för hur Eurokoderna (De europeiska konstruktionsstandarderna) skall tillämpas vid dimensionering av byggnader i Sverige och ges ut av Boverket.

EKS och Eurokoderna utgör tillsammans ett regelsystem som har ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler.

Eurokoderna (Eurocodes)

Eurokoder är europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar, så som broar och hus. Utöver Eurokoderna publicerar varje land en nationell bilaga med de specifika föreskrifter som gäller i landet. I Sverige regleras tillämpningen av Eurokoderna dels i EKS, vad gäller byggnader, och dels i EBS, vad gäller broar.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...