Sök
Päring
Sök

Boverkets byggregler (BBR)

Stämmer det att byggreglerna från Byggverket är valfria rekommendationer och inte regler?

Svar

Boverkets byggregler (BBR) är en omfattade samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller nybyggnation, till- och ombyggnation i Sverige.

BBR innehåller krav och råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftsutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

En föreskrift är en bindande regel som ska följas, till skillnad från ett allmänt råd. Ett allmänt råd är inte bindande. Det är en rekommendation som anger hur du kan eller bör göra för att uppfylla kraven i en lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Det är den som låter utföra arbetet (byggherren) som är skyldig att se till att lagar och förordningar följs.

I vår Entreprenadskola förklarar vi mer om BBR.

Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...