BORGA
Sök

Borgas innovativa fackverksram skapar nya möjligheter

Nu introducerar vi vår fackverksram på den Europeiska marknaden. Det innebär att vi har en lösning som kan möta alla de funktionella krav som ställs på moderna lager, industri- och affärsbyggnader.

Borgas fackverksram har alla de traditionella fördelarna, den tillåter stora spännvidder och skapar flexibilitet vad gäller dragning av installationer under tak. Montage av fackverksramen kan ske på byggarbetsplatsen eller i vår fabrik, det som blir mest ekonomiskt i varje enskilt projekt bestämmer.

Konstruktionen av vår egen fackverksram bygger på det bästa från två världar. Takstolarnas över- och underliggare görs av varmvalsat och lackerat stål. Stängerna tillverkas i huvudsak av galvaniserade lättbalksprofiler. Pelarna tillverkas även de av lackerat varmvalsat stål. Den innovativa konstruktionen är stark, lätt och vacker på samma gång.

Ett fackverk som skapar nya möjligheter

Med vår fackverksram breddar vi vårt byggsystem och vårt erbjudande ytterligare. Det betyder att Borga kan erbjuda ekonomiska hallbyggnader som lever upp till fler funktionella krav inom ännu fler användningsområden. För dig som enskild kund innebär det att Borga har fler möjligheter att utforma den optimala byggnaden efter just dina behov!

Vårt fackverk lämpar sig för hallar då en eller fler av följande krav finns:

  • Stor spännvidd
  • Låg taklutning eftersträvas
  • Raka pelare är ett måste
  • Flexibilitet avseende installationer exempelvis ventilationsrör
  • Det finns brandkrav som gynnar valet av varmvalsade pelare

I vår egen produktionsanläggning har vi möjlighet att utforma vår fackverksram med en fast- alternativt ledad infästning i takfot allt för att optimera din hall efter dina förutsättningar och behov. Våra säljare leder dig genom detta beslut för att hitta den bästa totalkalkylen för just din byggnation.

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...