Sök
Päring

Robert – Försäljare av stålhallar

  • Robert Törnqvist - Försäljare av stålhallar | BORGA

Robert Törnqvist, vad har du för bakgrund?

Jag är uppväxt på en lantgård mitt i den bördiga Västgötaslätten. Att vara en aktiv del i ett modernt lantbruk innebär att det ställs kvar på ett brett kunnande och flexibilitet. Under en vanlig dag hade jag många olika roller, exempelvis maskinförare, snickare, djurskötare och så vidare.

Efter flera år inom lantbruket bytte jag yrkesbana och blev säljare.

Vilket år började du arbeta på Borga?

Oj, åren går … men som jag minns det var det under hösten 2008.

Hur kommer det sig att du arbetar här, på Borga?

Jag fick ett erbjudande om att ingå i Borgas säljteam.  Tjänsten bestod av att till 50% vara så kallad innesäljare (på plats i Skara) och till 50% vara ute och resa för att träffa kunder. Det passade mig perfekt då jag tidigare rest väldigt mycket i tjänsten. Nu blev det bara hälften så många mil.

Vad har du för roll i Borga?

Jag är rikstäckande säljare av utförande entreprenader. Det innebär att jag säljer och fungerar som rådgivare till intressenter som vill bygga en eller flera stålhallar.

I säljteamet är vi för närvarade tio säljare och en försäljningschef.  Fyra av kollegorna har fokus på försäljning utav plåt och byggtillbehör, tre andra kollegor arbetar med försäljning av totalentreprenader.  Inom försäljning av utförandeentreprenader är vi tre personer. Det är kul att vara med i ett team inom teamet så att säga.

Kan du kort beskriva en vanlig arbetsdag?

I dag kommer en stor del av de inkomna förfrågningarna från internet. Det är framför allt från hemsidan, borga.se, men även från andra onlinekanaler och portaler. Utöver dem är det via telefon vi får förfrågningar. Det gäller att analysera och validera varje enskild förfrågan. Vart befinner de sig i sin process? Har de finansiering klar? Finns det bygglov? Finns det tomt … och så vidare.

Det gäller för mig att hämta in tillräckligt med information för att kunna sätta samman en teknisk lösning. Tillsammans med andra kollegor arbetas det fram en kalkyl som till slut leder fram till en offert. Lösningen skall möta kundens behov och krav samt ligga i rätt prisläge. Vid mer komplexa och avancerade byggnationer besöker jag så klart kunden. Att mötas är viktigt, inget får misstolkas eller missas. Det är även roligt och nyttigt att få se saker och ting med egna ögon, på plats.

Då jag arbetar med kunder över hela landet är det varierande arbetsdagar. Kunderna finns inte bara i olika delar av landet, de verkar även inom olika områden. Det är exempelvis vanlig med kunder inom  industri, logistik, lantbruk, handel och sport. Ta bara padelhallar som ett exempel, det har blivit mycket populärt.

Veckorna blandas upp med kontorsdagar och resdagar. Det är inte ovanligt att jag avverkar fler än 3 000 mil per år.

Vilka är de främsta utmaningarna för dig och dina kollegor/avdelning framöver?

Pandemin, Covid-19, är ju en utmaning för många, så även för oss. Bankernas nuvarande låneregler är en annan faktor som påverkar oss, eller våra kunder snarare. För vissa är det tufft att få möjlighet till lån, för de som vill bygga padelhall till exempel.

Vad tycker du är det roligaste i ditt arbete?

Att tidigt bli involverad i kundernas problem, mål och drömmar och att efter slutförd byggnation möta dem på nytt – Nöjda kunder. Superkul!

Jag träffar härliga och drivna människor runt om i landet och jag uppskattar dessa möten. Det är roligt att skapa relationer och bygga förtroende … och hallar. Ha ha! Blev ju fyndigt formulerat 🙂

Stämmer det att du är hästintresserad och till och med äger flera hästar?

Nja, det stämmer delvis. Absolut, visst jag är hästintresserad, men förra året sålde jag mina andelar i de två travhästar jag var delägare i.

Kan du sammanfatta ditt arbete i en enda mening?

Nationellt stimulerande, analyserande, rådgivande och säljande arbete.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...