Sök
Förfrågan

Christer – Produktionschef

  • Christer - Produktionschef | BORGA

Christer Bärgman, vad har du för bakgrund?

Jag är maskiningenjör i botten och har sedan examen arbetat i olika roller inom tillverkningsindustrin eller dess närhet. De senaste 25 åren har arbetet haft inriktning mot produktionsledning, ledarskap, produktions- och organisationsutveckling inom olika branscher som vitvaror, svetsning offshore, automotive och teknisk isolering.
Tidigare har jag jobbat med skärande bearbetning som operatör, produktionstekniker, beredare och yrkeslärare.

Vilket år började du arbeta på Borga?

2017, i mars om jag inte missminner mig.

Du är produktionsansvarig på Borga i Sverige, vad innebär det?

Mitt arbetsområde är brett. I en större organisation finns experthjälp hos andra avdelningar, här är organisationen mindre och möjligheten att söka expertis från andra avdelningar är mindre.

Vid förändringsarbete kan vi påverka mycket själva. Teamet i produktionen får stor detaljkunskap då våra arbetsuppgifter spänner över många områden. Ena dagen skruvar och servar vi maskiner och utrustning och nästa dag skriver jag strategiplaner.

Borga satsar ordentligt på sin svenska produktionsenhet, utvecklingstakten är hög och målen är högt satta. Vi göra viktiga och stora framsteg hela tiden.

Berätta gärna mer om avdelningarna du ansvarar för.

Lager med lagerförsäljning:

Från vårt plocklager packar och lastar vi utifrån inkomna kundorder. Utöver byggprodukter till interna Borga-hallprojekt servar vi både byggfirmor och privatpersoner med externa leveranser. Borgas utbud av byggprodukter är stort och vår centrala placering, i Skara, gör att många kunder väljer oss.

Produktionen i fabriken:

2018 mångmiljonsatsade Borga i Sverige på en helt ny produktionshall och det utökades med nya produktionslinjer. I dag är den utrustad med 6 stycken valsverk. Vi valsar alla Borgas plåtprofiler i Skara, med ett undantag profilen “Sinus”. Det senaste tillskottet är vår starka och unika högprofilplåt, TR 136 som tillverkas i tjocklekar från 0,7-1,25 mm.

Vi hanterar tjocklekar (från 0,4 mm till 0,6 mm) i alla kulörer som Borga erbjuder. Fabriken i Skara tillverkar kvalitetscertifierad och måttanpassad kvalitetsplåt för snabb leverans.

Borga Sveriges kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vad innebär det för vår svenska produktionsenhet här i Skara?

ISO-arbetet syftar till att vi skall göra samma varje gång vilket säkerställer att all tillverkning alltid håller samma höga kvalitet. En trygghet för kunden … och för mitt team och för Borga som bolag.

Kan du kort beskriva en vanlig arbetsdag?

Jag brukar inleda ute i produktionen. Pratar med alla och stämmer av dagsläget. Därefter blir det en stund inne på kontoret för att se till det ständiga flödet av e-post.

Därefter tar ”dimman” över, det vill säga att dagarna fylls med ett ständigt varierande arbete med bland annat arbetsledning, materialbehov, projektledning, service, arbetsmiljö och leveranser.

Ingen dag är således den andra lik vilket så klart är stimulerande och utmanande.

Vilka är de främsta utmaningarna för dig och dina närmaste kollegor framöver?

Att fortsätta höja vår kapacitet, trimma in ny teknik, implementera och utveckla nya och befintliga metoder. Det handlar om allt från maskinutrustning, arbetssätt till IT.

Jag har förmånen att arbeta tillsammans med fantastisk personal. Utan dem går det inte. De tar stort ansvar och de bidrar i allra högsta grad till Borgas utveckling och framgångar.

Jag brinner för ledarskap och för ett engagerat medarbetarskap.

Vad tycker du är det roligaste i ditt arbete?

Svår fråga då arbetet i sin helhet är roligt. Skall jag ändå välja ut något blir det “utvecklingsarbete”. När vi genomfört en förbättring och får kvitto på att vi lyckats.

Det skall vara lätt att göra rätt!

Sista frågan: Kan du sammanfatta ditt arbete i en enda mening?

Planerar och parerar interna och externa kunders behov samtidigt som jag tillsammans med mina kollegor identifierar förbättringsmöjligheter för att skapa stabilare och standardiserade processer.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...