Sök
Förfrågan

Anders – VD i Borga Plåt AB

  • Anders Paulsson - Verkställande direktör i Borga Plåt AB | BORGA

Hej Anders Paulsson, vad har du för bakgrund?

Min yrkesbana började på Jula här i Skara där jag arbetade i 16 år, mest i rollen som reklamchef. Efter en sejour som Marknadsdirektör på KappAhl i Göteborg, tog jag åter anställning i hemkommunen Skara, som marknadschef i Borga Gruppen.

Vilket år började du arbeta på Borga och när tillträdde du som VD?

Jag började i juni 2014 och tillträdde som VD för Borga Plåt i april 2019.

Verkställande direktör, vad gör en sådan?

Jag arbetar bland annat mycket med utvecklingsfrågor. Dels inom kärnverksamheten som består av produktion, komponentförsäljning och byggentreprenad, men också inom våra stödprocesser. Det kan bland annat handla om att vi har relevanta policys, bra koll på ekonomin och att vi lever upp till lagar och krav inom olika områden. Och så leder jag företagets ledningsgrupp och stöttar avdelningscheferna med beslut i operativa frågor, när det behövs.

Kan du kort beskriva en vanlig arbetsdag?

Som VD i ett mellanstort företag är jag mer eller mindre delaktig i verksamhetens alla delar. Det innebär att jag måste jobba väldigt strukturerat och vara noga med att delegera, så att inga frågor hamnar mellan stolarna. En vanlig arbetsdag kan bestå av att rapportera till styrelsen, diskutera operativa frågor med mina chefer, delta i projektmöten, skriva rutinbeskrivningar, och allt där emellan.

Vad är på gång på Borga plåt just nu och framöver?

Så sent som 2018 invigdes vår nya, stora och moderna produktionshall dit vi flyttade våra rullformningslinjer, och under 2020 startade vi vår nya produktionslinje för den nya högprofilplåten TR 136.

Det senaste året har vi också jobbat intensivt med att etablera kvalitetsledningssystem i både produktionen och entreprenadverksamheten. Det innebär att vi nu står väldigt väl rustade för att möta en marknad med ökande kvalitetskrav, vilket är en naturlig följd av att vi hela tiden växer och breddar vår målgrupp. Inte minst inom industrisegmentet.

Sen tittar vi såklart på nya produkter som kan komplettera vårt existerande utbud, vårt byggsystem och våra kunder på bästa sätt.

Vad tycker du är det roligaste i ditt arbete?

Först och främst är Borga en härlig arbetsplats med en, ärlig, inkluderande och jordnära kultur och fantastiska medarbetare. Att få vara del av ett sådant team är en riktig ynnest.

Sen passar kombinationen av att jobba brett och djupt mig väl. Att få vara med i alla verksamhetsdelar, strategiskt som operativt. Sen är det betydelsefullt för mig att Borga är ett privatägt, entreprenörslett företag med korta beslutsvägar och en rak och öppen kommunikation.

Hur står sig Borga Plåt i den pågående Coronapandemin?

Det är nu oktober år 2020 och pandemin är inne på sin åttonde månad. Hittills har vi förskonats från allvarligare konsekvenser. Exempelvis har vi kunnat hålla igång alla våra byggplatser och vi har inte heller haft någon smittspridning bland vår personal. Vi har sålt mer plåt och byggmaterial än någonsin, precis som bygghandeln i stort. Och viljan att bygga hallar är fortfarande stor.

Beskriv Borga Plåt – år 2030

Då har Borga uppnått visionen om att vara Europas ledande hallbyggnadskoncern och har intagit en bred och stark position på den svenska byggmaterielmarknaden. Vi har gått från det lilla till det stora med bibehållna värderingar – hjälpsamma, lösningsorienterade och framåt!

Hur skulle du sammanfatta ditt arbete i en enda mening?

Det enda som är konstant är förändring!

  • Är du en lagspelare och vill du jobba på Borga? | BORGA

    Nyfiken på vår arbetsplatskultur?

    Läs och lär känna Borgas kärnvärden och vår företagskultur.

    Våra värderingar

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...