Sök
Förfrågan

Mattias – Arbetschef

  • Mattias Streith - Arbetschef | BORGA

Mattias Streith, vad har du för bakgrund?

Jag är byggnadsingenjör i botten, utbildad Europaingenjör vid Lunds universitet. Jag har varit verksam inom byggbranschen hela mitt yrkesverksamma liv.

Har varit affärsområdeschef på Inwido. Var verksam som Vd i tre av koncernens bolag under cirka 10 år (Hajom, ERA Fönster och SnickarPer).

Jag har även haft en nyckelroll, under 13 år, på C&D Snickeri. Arbetade med allt från sälj-, marknad- till personalfrågor. Byggde upp verksamheten ifrån start.

Mycket händelserika och roliga år …

Vilket år började du arbeta på Borga?

2017

Du är Arbetschef på Borga, vad gör en sådan?

Jag är ansvarig för all projektering, all entreprenadverksamhet och byggnation.

Kan du kort beskriva en vanlig arbetsdag?

Oj, det är omväxlande! Svår fråga …

Att leda 80-talet kollegor fördelade i ett stort antal byggprojekt, runt om i hela landet, innebär att den ena dagen aldrig är den andra lik.

Mitt engagemang är stort i bolagets samtliga operativa delar. Allt från försäljning till realisation. Det innebär att det blir en del möten både internt, ihop med kunder och leverantörer.

Viljan är stor hos kollegorna, driv och entreprenörsanda finns hos många av dem. Det är stimulerande och riktigt roligt.

Vilka är de främsta utmaningarna för dig och dina kollegor framöver?

Vi är långt komna redan, men vi behöver fortsätta att bygga vidare på våra arbetssätt och rutiner. Detta för att säkerställa att kunden får ännu högre kvalité, i samtliga led.

Att bygga med Borga skall upplevas positivt och därmed bekymmersfritt.

Att vi håller våra kundlöften. Vi blir heller aldrig nöjda, vi vill ständigt förbättra oss.

Vad tycker du är det roligaste i ditt arbete?

Det är roligt att skapa ett värde för såväl kunderna som för Borga. Som arbetsledare behöver jag ständigt vara kreativ och öppen för att lösa snabbt uppkomna situationer. Det kan exempelvis vara problemlösning i ett byggprojekt, en personalfråga till validering av kvalitetsrutiner.

Redan under min första arbetsvecka märkte jag av ”Borga-andan”. Den är påtaglig i bolaget och det är roligt att jobba med drivna medarbetare.

Jag mår bra av att jobba med människor, jag är socialt lagd och gillar möten mellan människor, oavsett om det är kunder, underentreprenörer (UE) eller kollegor.

Som chef och ledare är det viktigt för mig är att skapa rätt förutsättningar åt mina medarbetare. Framgångsrikt ledarskap är för mig att leda andra till framgång.

Att på nära håll få se medarbetare växa, och att lyckas är också något av det som är mest tillfredsställande i min roll som ledare.

Kan du sammanfatta ditt arbete i en enda mening?

Omväxlande och kreativ utmaning i högt tempo!

  • Är du en lagspelare och vill du jobba på Borga? | BORGA

    Nyfiken på vår arbetsplatskultur?

    Läs och lär känna Borgas kärnvärden och vår företagskultur.

    Våra värderingar

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...