Sök
Förfrågan

Peder Dagsánth – Drömmar i plåt

På åtta år ökade hans företag sin omsättning åtta gånger och har i Sverige gått från noll till att bli en av de tre största i sin bransch. Peder Dagsánth tog sitt arv från plåttillverkning och omsatte till sin egen idé och visionen om ett helt koncept. Man kan säga att han förverkligade sina drömmar i plåt.

TEXT: EVERT BLOMKVIST | FOTO: THOMAS HARRYSSON

Peder Dagsánth ger, trots den pondus som företagare han skäligen besitter, absolut inget burdust intryck. Snarare finns en ödmjuk framtoning samtidigt som han utstrålar skärpa och handlingskraft. Han är lättpratad men på ett lågmält sätt utan större åthävor.

Han har byggt upp ett företag på sina idéer om att erbjuda marknaden en produkt där hans företag äger hela produktionen och kan erbjuda kunden en helt färdig produkt på kort tid. Och för kunden ska det vara bekymmersfritt.

Det handlar om plåt och det handlar om färdiga byggnader. Borga Group som Peder äger har idag egna fabriker i tre länder och etablerad försäljning i tolv. I Skara finns Borga Plåt och huvudkontoret till ägarföretaget Borga Group AB.

Peders far startade plåttillverkningen hemma på gården i Edsvära och de två sönerna blev efterhand också verksamma i företaget. Med tiden växte idéer åt olika håll så på nittiotalet såldes företaget och de tre gick åt var sitt håll företagsmässigt.

Efter en karens på några år för verksamhet i Skandinavien, ett villkor i försäljningen, så kunde Peder starta upp igen. Denna gång med klara strategier och idéer att skapa ett helt koncept där alla delar ingick i ett färdigt bygge. Han kunde nu förverkliga sina idéer och verksamheten växte våldsamt.

Idag har Borga etablerad försäljning i tolv länder. Fabriker finns förutom i Skara också i Polen och Litauen.

För Peder har det varit en medveten strategi med satsningen på länderna i Centraleuropa och han tror att dessa länder har framtiden för sig. När uppgången kommer, och Peder är övertygad om att den kommer i dessa länder, så finns Borgagruppen på plats med en etablerad tillverkning och säljstruktur som snabbt kan svara på marknadens behov.

Med en svetsfabrik i Polen som senaste tillskott i fabrikationskedjan kontrollerar Borga hela tillverkningen av alla delar till de byggnader som säljs färdiga till kund.

När finanskrisen slog till 2008 växlade Borga om och upp kan man säga. De lanserade ett helt eget system och byggmetod där kunden kan erbjudas en stomrest hall på sex veckor om så önskas. Och kunden ska i princip kunna luta sig tillbaka och se byggnaden växa utan krångel eller bekymmer. Detta har varit möjligt tack vare att Borga äger hela produktionen från grundplintar till stomme, väggar och tak och kan kontrollera leveranser och kvalitet.

I Sverige köpte Borga 2014 upp Bygglant, ett kompetensföretag inom byggprojektering som under många år varit inriktat på byggnation inom främst lantbruk. Via dem kan Borga nu erbjuda totalentreprenader där allt ingår, från att börja på oröjd mark till färdig byggnad. Och målsättningen är att det ska vara enkelt för kunden.

Borga har arbetat fram ett par ledord och kundlöfte som lyder ”bekymmersfri byggnation”. En målsättning som ska prägla hela företaget.

– Egentligen finns ju detta redan i företaget men vi har inte formulerat det så konkret tidigare, säger Peder Dagsánth.

– De här två orden ska genomsyra hela företaget och allt tänk inom hela koncernen, det är ett mål med kunden i fokus.

– Vi menar att när en byggnation har beställts av oss så ska problemen vara slut för kunden. Vi ska lösa de problem som uppstår, och de ska vara få redan från början.

Samtidigt finns flexibiliteten inom Borga så den beställare som önskar köpa en byggsats och sköta resten själv eller köpa del av byggnation kan göra det. Vanligt är att beställare av exempelvis maskinhallar i lantbruket gjuter plattan själv.

– Vi har också de senaste åren samlat alla funktioner som har med koncernledningen att göra hit till Sverige och Skara, berättar Peder.

Det gäller både inköp och utveckling liksom webbhantering, allt som rör koncernens styrning.

– Det har visat sig vara det mest effektiva, med alla medarbetare nära varandra. Vi har idag den kapacitet som krävs för att genomföra kundens idé till verklighet med målsättningen ”bekymmersfri byggnation” och företaget jobbar stenhårt för att implementera den tanken igenom hela kedjan.

Anläggningen i Skara är egentligen inte speciellt stor och det går inte direkt se att byggnaden huserar huvudkontoret för ett företag med verksamhet i så många länder. Samma byggnad där du samtidigt kan knalla in och handla en paket skruv eller en tumstock i butiken.

Vi promenerar över till en granntomt där Borga uppfört en byggnad för att ta lite bilder på Peder med plåtfasaden i bakgrunden. På vägen dit passerar vi en planerad och uppgrusad tomt vilken, som det kryper fram, Peder köpt för expansion av verksamheten i Skara.

– Vi kommer att behöva mer yta under tak här i Skara så det ligger en utbyggnad planerad i nära framtid, dock inte exakt när, berättar Peder.

När jag mot slutet av intervjun lite fräckt ställer frågan vad det är som driver honom att hålla på så här att expandera hela tiden så får jag ett snett och jag tror faktiskt lite generat leende.

– Jaa, säger han dröjande och blicken far ut genom fönstret en stund,

– Jag har nog egentligen inget bra svar på det, säger han till slut.

– Men jag växte ju in i det här med företagande och det har väl fallit sig naturligt. Det klart man tänker väl lite på barnen och om de ska kunna ta över någon gång ibland men våra pojkar är ju inte så stora, den äldste är sexton, så det vet ju ingen hur de ser på saken om några år.

– Så, neej jag har inget bra svar på den frågan, säger Peder.

Men någonstans får jag ändå känslan att Peder Dagsánth tycker det är förbaskat kul att driva företag helt enkelt.

Skara 2016

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...