Sök
Förfrågan

Regler om taksäkerhet

Roof safety for detached houses, single-family homes and large buildings | BORGATaksäkerhet för villa/småhus

Som husägare har man ansvar för at det är säkert att ta sig upp till husets tak och säkert att vara där. Följande skyddsanordning rekommenderas.

Fasadhöjd högst 4 m, med taklutning mindre än 6º

 • Lös markstege
 • Fast glidskydd vid takkant
 • Gångbrygga till anordning eller förankringspunkter (vid halkiga tak)

Fasadhöjd högst 4 m, med taklutning 6-45º

 • Takstege till anordning på tak och till taknock
 • Taksteg (vid montage av gångbrygga eller nockräcke)
 • Gångbrygga till anordning eller förankringspunkter (vid halkiga tak)
 • Snöskyddsras (vid behov)

Fasadhöjd högst 4 m, med taklutning >45º

 • Takstege till anordning på tak och till taknock
 • Gångbrygga till anordning eller förankringspunkter (vid halkiga tak)
 • Snöskyddsras (vid behov)

Fasadhöjd över 4 m, taklutning 6º eller mer

 • Uppstigning bör ske via taklucka.
 • Fast monterad takstege med fallskydd kan användas
 • Fast monterad takstege samt gångbrygga
 • Gångbrygga monteras fram till anordning på tak samt vid taknock.
 • Snörasskydd (vid behov)

 

Roof safety for detached houses, single-family homes and large buildings | BORGATaksäkerhet på större byggnader

Som husägare har man ansvar för at det är säkert att ta sig upp till husets tak och säkert att vara där. Följande skyddsanordning rekommenderas.

Fasadhöjd närmast uppstigningsstället är högre än 4,0 m, men lägre än 8,0 m

Takvinkel under 6º

 • Fästöglor för säkerhetslinor
 • Fast väggstege med fallskydd, eller invändig uppstigning
 • Skyddsräcken runt ytor som av misstag kan komma att beträdas och som inte bär personlast.
 • Fast takstege och/eller gångbrygga till skorsten, nock eller arbetsplats.
 • Skyddsräcken runt ev. uppstigningsluckor. Krav på invändig uppstigning vid uppstigning vid fasadhöjd 4-8 m finns ej.

Takvinkel över 18º

 • Fästanordning för säkerhetslina längs hela nocken. T ex. nockräcken.
 • Fast väggstege med fallskydd, eller invändig uppstigning.
 • Skyddsräcken runt ytor som inte bär personlast och som av misstag kan komma att beträdas.
 • Fast takstege och/eller gångbrygga till skorsten, nock eller arbetsplats.
 • Skyddsräcken runt ev. uppstigningsluckor. Krav på invändig uppstigning vid uppstigning vid fasadhöjd 4-8 m finns ej.
 • Vid byggnadens entréer krävs skyddsanordning mot fallande is och snö.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...

Avvikande öppettider under semesterperioden

Vecka 29, 30 och 31 (15 juli – 5 augusti) håller vår komponent- och hallförsäljning, varuutlämning samt produktion semesterstängt.
Det innebär förändrade öppettider och det finns en deadline för att hinna få din plåt i tid. Läs mer under kontakta oss.