BORGA
Sök

Detta ingår i köpet av en stålhall

Köp en standardhall av oss så kommer vi att leverera och montera en färdig, prefabricerad hall, skräddarsydd efter dina behov.

En överbyggnad från Borga är en kvalitetsprodukt och våra byggprojekt inkluderar allt från konstruktion till montage såväl som leverans av material från egen produktion. Delarna i vårt prefabricerade byggsystem är utvecklade och testade i varje detalj för att passa ihop perfekt, vilket möjliggör trygga leveranser, snabbt byggnation och hållbara lösningar.

Nedan följer en förteckning av produkter och tjänster som ingår, eller som ska ombesörjas av dig som kund.

Byggprojekt

Teknisk dokumentation:

 • Konstruktionsritningar
 • Plan- och fasadritningar
 • Grundlaster
 • Digital slutdokumentation (överlämnas vid slutbesiktningen)

Arbete:

 • Projektledning
 • Montage
 • Slutbesiktning

Leverans av material

Stomme

 • Kvalitetsstålramar producerade i vår egna EN-certifierad och robotiserade svetsanläggning
 • Bultgrupper för ingjutning
 • Lättbalkar för takåsar och väggreglar
 • Portomfattningar vid behov
 • Vindkryss

Tak

 • Platsbyggt, konventionellt isolerat tak med profilerad takplåt alternativt gummiduk-/membrantak på självbärande högprofilplåt
 • Takavvattning med hängrännor, stuprör och utkastare
 • Inklädda takutsprång
 • Bleck och beslag av plåt
 • Tätningsband

Vid oisolerad konstruktion:

Utvändig vägg

 • Platsbyggd, konventionellt isolerad vägg med beklädnad av plåt eller träpanel alternativt sandwichpaneler
 • Bleck och beslag av plåt

Vid oisolerad konstruktion:

 • Väggbeklädnad av plåt eller träpanel

Tillvalslösningar

För följande ansvarar du som byggherre:

På byggarbetsplatsen:

 • Byggström (elcentral)
 • Avlastning vid leverans*
 • Materiallyft/flyttning under montagetiden*
 • Manskapsbod* med vattenanslutning och avlopp för gråvatten
 • Snöröjning
 • Att utse en kontrollansvarig (KA)
 • Att utse en arbetsmiljösamordnare (Bas-U)
 • Elektronisk personalliggare

*Kan ombesörjas av Borga mot en tilläggskostnad.

Robert Törnqvist

Robert Törnqvist

Försäljning, stålhallar

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...