Sök
Päring

Tänker du installera solfångare?

Taket på en stålhall lämpar sig väl för att montera solceller eller solvärmeslingor.

Borgas takplåtar Super 40 och BPD 18 har profiler som möjliggör enkel och kostnadseffektiv installation av solfångare med stödstruktur, i samband med takmontaget.

Om du planerar att installera ett solenergisystem på en hall som du köper av oss är det av stor betydelse att du berättar det för oss i ett tidigt skede. Då kan vi dimensionera taket och förbereda byggnationen och därmed undvika extra kostnader för dig senare i projektet.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...