BORGA
Sök

Impressum

Tack för ditt intresse för vår webbplats och vårt företag
Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och värnar om din integritet. För att säkerställa att du vet allt om eventuell insamling och användning av dina personuppgifter på vår webbplats ber vi dig därför observera följande.


Integritetspolicy

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Det inte nödvändigt för dig att lämna ut dina personuppgifter för att använda vår webbplats. I vissa fall behöver vi dock samla in uppgifter om dig, t.ex. ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter, för att vi kan erbjuda dig önskade tjänster. När så krävs kommer vi att meddela dig.

Vi lagrar och bearbetar endast uppgifter som du lämnar till oss frivilligt (t.ex. ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter) samt uppgifter som automatiskt samlas in när du besöker vår webbplats (t.ex. IP-adress, namn på sidorna, webbläsare och operativsystem, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som används och namn på nedladdade filer).

Vi sparar och använder de uppgifter du har lämnar till oss eller som automatiskt samlas in i syfte att kunna administrera/behandla dina beställningar, förfrågningar och ansökningar, samt för att kommunicera med dig, t.ex. via nyhetsbrev.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till företag inom Borga koncernen, samt företag och organisationer som Borga koncernen samarbetar med, t.ex. leverantörer och kunder. Uppgifterna kan även komma att överföras inom och utom EU/EES.

2. Cookies

När du besöker vår webbplats loggar servern automatiskt ditt besök. Logg-informationen registreras i loggfiler, oftast används cookies. Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och lagras på hårddisken i din dator. Cookies används för att samla vanlig logg-information från Internet och information om besökares vanor. Denna information används för att automatiskt känna igen dig vid ditt nästa besök på webbplatsen och för att underlätta navigeringen för dig. Cookies tillåter oss t.ex. att anpassa webbplatsen till dina intressen eller att lagra ditt lösenord så att du inte behöver ange det varje gång du besöker webbplatsen. Inga personuppgifter om dig, utöver din IP-adress, sparas genom cookies.

För närmare information om cookies, vänligen besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Om du inte ställer in din webbläsare så att den inte accepterar cookies samtycker du därigenom till användningen av cookies.

3. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies” för att kunna analysera hur webbplatsen används. Informationen som genereras av sådana cookies genom din användning av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Om IP-avidentifiering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress trunkeras inom det Europeiska Samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en Google-server i USA och bli trunkerad där. IP-avidentifiering är aktiverad på denna webbplats.
Google kommer att använda den genererade informationen på uppdrag av administratörerna för denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla administratörerna denna och andra tjänster kopplade till aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning.

Den IP-adress som din webbläsare anger inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas till annan data som Google innehar.

Du kan neka användningen av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar, men observera att du då inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats (se mer om cookies ovan). Du kan också välja att fortsättningsvis inte bli spårad av Google Analytics genom att hämta och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on till din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()” påslaget, innebärandes att IP-adresser behandlas i en förkortad form, vilket hindrar att användningsdata kan kopplas till en specifik användare.

4. Datasäkerhet

Vi skyddar så långt möjligt vår webbplats och andra system, genom tekniska och organisatoriska åtgärder, mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av personuppgifter av obehöriga och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att användning av Internet inte är helt säkert och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten av några personuppgifter som överförs från eller till dig via Internet.

Tillgång till delar som endast är åtkomliga för registrerade användare är endast möjligt efter att du angett ditt personliga lösenord. Du bör alltid behandla din inloggningsinformation konfidentiellt och logga ut, samt stänga din webbläsare när du är klar med att kommunicera med oss, speciellt om du delar datorn med andra.

5. Rätt till information m.m.

Enligt personuppgiftlagen har du kostnadsfritt och en gång per kalenderår rätt till information om dina behandlade personuppgifter, samt rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Vid behov, kontakta oss på: 

Att: Borga IT support
Borga Group, Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara. Sverige

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och användningen av cookies i enlighet med ovan.


Upphovsrätt m.m.

Denna webbplats och allt dess innehåll tillhör Borga koncernen och skyddas av upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning. Framställningar såsom kopior och utskrifter av webbplatsen och dess innehåll får endast göras för privat bruk. Framställningar för annat än privat bruk är endast tillåtna om uttryckligt och skriftligt tillstånd inhämtats av Borga Group. På denna webbplats publicerade texter, fotografier och andra dokument får alltså inte reproduceras, överföras, kopieras eller distribueras utan skriftligt tillstånd från Borga Group Marknadsavd.. Du som besökare är ansvarig för att följa dessa regler och kan hållas ansvarig vid missbruk.

Bild- och textmaterial

Vad avser bild-och textmaterial (produktbilder, fonter, andra typer av bilder etc.) som vi tillhandahåller på webbplatsen eller på annat sätt gäller följande avseende användning och upphovsrätt:

1. Du får inte, utan vårt skriftliga medgivande, modifiera, reproducera eller distribuera material från webbplatsen. Materialet är förbjudet att använda i annat än av oss i förväg skriftligt godkänt syfte.

2. Användning av bild-och textmaterial i Internetbutiker eller spridning av detta material till tredje part är förbjuden.

3. Bilder och texter får endast, utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande, användas för privat bruk.

4. Du ansvarar själv för att följa upphovsrättslagstiftningen och annan immaterialrättslig lagstiftning och är medveten om att du kan hållas ansvarig vid missbruk av sådan lagstiftning. Om du vill använda vårt bild- och textmaterial bör du därför, för att eventuellt få skriftligt medgivande därtill, ta kontakt med oss och ange hur du önskar använda vårt bild- och textmaterial. Vid kontakt med oss, ange din fullständiga adress.


Ansvar

Allt innehåll som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls på en ”som den är” basis och Borga koncernen tar inget ansvar för riktigheten, aktualiteten, fullständighet etc. av i sådant innehåll. Bilder (bl.a. vad gäller färg, storlek och egenskaper avseende produkter) samt, diagram, handböcker, priser och annan information som tillhandahålls på webbplatsen är inte bindande för Borga Group. Allt material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användning av vår webbplats sker på eget ansvar och risk.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar såväl på webbplatsen som i våra produkter, t.ex. tekniska förändringar.

Bilder, samt text- och datamaterial skyddas av upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning (se ovan anmärkningar avseende upphovsrätt m.m.). Samtliga priser är exklusive moms, såvida inget annat anges.

Vi ansvarar inte i något fall för andra webbplatser eller dess innehåll som du kan besöka via hyperlänkar från vår webbplats. Sådant innehåll utgör tredjepartsinnehåll och ligger utanför Borgas kontroll.

Andréas Polzer

Andréas Polzer

Online Manager

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...