Sök
  • Borga Steel Buildings Elements Soundstop1
  • Borga Steel Buildings Elements Soundstop

Kondensväv med ljuddämpning

Kondensskydd med ljuddämpande egenskaper Borga SoundStop är en lösning som ger dubbel nytta. Det är en kondensväv som appliceras på takplåtens undersida och som minimerar både takdropp och buller.

Kondensdroppar som bildas när varm luft kyls av mot den kalla takplåten är ett problem i oisolerade hallar där temperatursvängningarna kan vara stora under dygnets timmar. En kondensväv som appliceras på takplåtens undersida minimerar problemet genom att kondensdropparna absorberas och förs ut genom väven vid takfoten, i stället för att de regnar ner från innertaket.

För ett normalt kondensskydd i hallar utan krav på ljuddämpning används Borga DropStop.

SoundStop är en kondensväv som minskar buller

Ett plåttak kan låta när det regnar. SoundStop är en tjock, porös väv, som bidrar till en effektiv dämpning av ljud från regn. Detta kan vara något som särskilt eftersträvas i hallar där människor och djur vistas regelbundet, inte minst i ridhus. Vävens porösa yta och akustiska egenskaper bidrar även till absorption av ljud inifrån byggnaden. Detta gäller särskilt för ljud med en frekvens över 1000 Hz, alltså mitt i det mänskliga hörbarhetsområdet.

En hållbar och ekonomisk lösning

Borga SoundStop appliceras på undersidan av takplåtprofil Super 40 när den valsas. SoundStop är en lösning som är ekonomiskt både på kort och lång sikt då den är enkel att applicera i en i grunden ekonomisk konstruktionslösning. Dessutom är väven hållbar, åldersbeständig och resistent mot mögelpåväxt. Om behov uppstår kan den dessutom spolas av med vatten utan att dess funktion försämras.

Teknisk data:

Kulör väv/film: Ljusgrå
Tjocklek väv/film: 3 – 4 mm
Vikt väv/film: 200 g/m2
Vikt lim: 19 g/m2
Absorptionskapacitet: > 2500 g/m2 vid 0° lutning
Torktid: Uppgift saknas
Brandklass: C-s1, d0 according to EN 13501-1
Antimögelbehandling:
Väven är behandlad med ett svampmedel (enligt norm EN1104 och NFX41517) för att motverka svampbildning som kan befläcka väven.

Uppmätt bullerminskning med 6 dB

SoundStop har testats av Vetenskapligt och Tekniskt Byggnadscentrum i Frankrike (CSTB Institute) som har utvecklat en standardiserad metod för mätning av regnbuller enligt EN ISO 140-18. Testerna baseras på jämförelser av simulerat regn på plåtar med och utan ljudabsorberande membran.

I dessa tester uppmättes en minskning av buller från 71 dB till 65 dB för SoundStop. Det är nästan en lika stor minskning som uppnås med ett sandwhichelement med en betydligt större tjocklek. Det är värt att nämna att det mänskliga örat uppfattar en bullerminskning med hela 34 %, vid en sänkning av ljudnivån från 90-85 dB.

  • Tillvalslösningar för hallar

    Vi erbjuder gott om tillvalslösningar så att vi kan skräddarsy en lösning som passar just dina behov och drömmar!

    tillvalslösningar

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...